გიორგი ონიანი

profile-pic

განათლება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1998

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1996

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1995

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2006-დღემდე

პროფესორი

ტრენინგები და სემინარები

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

On differential properties of functions of bounded variation

Analysis Math. 38(2012), No.1, 1-17
გ. ონიანი

სამეცნიერო კონფერენციები

The 31-th Symposium in Real Analysis

2007
(August 12-16, 2007,Oxford, Great Britain)

პროექტები და გრანტები

მაქსიმალურ და ინტეგრალურ ოპერატორთა თვისებები და მათი გამოყენება ფურიეს ანალიზში; გრანტის ნომერი: GNSF/ST08/3-385

2009-2010
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო გრანტი