გიორგი ღავთაძე

profile-pic

განათლება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1996-1999

ასპირანტურის მაძიებელი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1993-1996

ასპირანტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1988-1993

ქ. ქუთაისის № 27 საშუალო სკოლა

1985-1988

ქ. ქუთაისის № 3 საშუალო სკოლა

1977-1985

სამუშაო გამოცდილება

ტრენინგები და სემინარები

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

სამეცნიერო კონფერენციები

პროექტები და გრანტები