ეკატერინე გაჩეჩილაძე

profile-pic

განათლება

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2007–2009

დოქტორანტურა, სპეციალობა – რომანული ფილოლოგია

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1998–2001

ასპირანტურა, სპეციალობა – ფრანგული ენა

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1993–1998

სპეციალობა – ფრანგული ენა და ლიტერატურა

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

29.01.2016-დან დღემდე

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

ტრენინგები და სემინარები

ორგანიზატორები: საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი; ფონდი „ლინგვა პლუსი“. ქუთაისი

14–18.06.2016
ტრენინგი საქართველოს უნივერსიტეტების პროფესორ-მასწავლებელთათვის თანმიმდევრულ თარგმანში საერთაშორისო ურთიერთობების შესახებ

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

„ენათა იერარქიზაცია“

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, ტ. XIV, ISSN 1512-3766, ქუთაისი, 2015, გვ. 15-19
გაჩეჩილაძე ე.

სამეცნიერო კონფერენციები

III საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია «Перспективы интеграции науки и практики» – მოხსენება: „ბმული ტექსტის ანალიზის კოგნიტიური მოდელები“

29.07.2016
სტავროპოლი, «Логос»

პროექტები და გრანტები

ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტი პარიზი-სორბონის უნივერსიტეტში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაში „მიზეზის გამოხატვის გრამატიკა“ მონაწილეობისათვის (2015_tr_825). (პროექტი დაფინანსდა- საგრანტო ხელშეკრულება №03/27) (პროექტის ავტორი)

2015
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი