მაია ალავიძე

profile-pic

განათლება

6.05.2010

ფილოლოგიის დოქტორი

ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1988-1993

ინგლისური ენის მასწავლებელი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2012-დღემდე

ასოცირებული პროფესორი, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი

ტრენინგები და სემინარები

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

„განათლება, ინგლისური ენის სწავლება, ინგლისური ენა და ლიტერატურა“

მე -5 საერთაშორიო კვლევითი კონფერენცია, პოლიტიკური გამოსვლების იმპლიციტური მნიშვნელობა,2015, გვ. 40-45, თბილისი, საქართველო
ალავიძე მ.

სამეცნიერო კონფერენციები

პროექტები და გრანტები