ქართული

ნუგეშა გაგნიძე

profile-pic

განათლება

ქუთაისის მე-8 საშუალო სკოლა

1972-1983

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1983-1988

სპეციალობა: ისტორია-უცხო ენა (გერმანული)

საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემია

1990-1993

საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემია. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის მაძიებელი

ალ.წულუკიძის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი

1996-1999

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზღვარგარეთული ლიტერატურის ისტორიის კათედრის ასპირანტი

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2001

საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თემაზე: „სენტიმენტალიზმი და გოეთეს რომანი ახალგაზრდა ვერთერის ვნებანი“

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი

ფილოლოგიის დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010 წლიდან

სრული პროფესორი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

მსოფლიო ლიტერატურის საკითხისათვის გოეთეს შემოქმედებაში.

VIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი ნაციონალური ლიტერატურები და კულტურული გლობალიზაციის პროცესი. ნაწილი I, მასალები, თბილისი 2014, 94-103.
გაგნიძე ნ.

გრიგოლ რობაქიძის კავკასიის სილუეტები.

საერთაშორისო კონფერენცია ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში – II. ბათუმი 2014, 16-20.
გაგნიძე ნ.

Grigol Robakidze᾽s Works Written in the German Language („Prometheus’s Offspring“).

Journal of Georgian Stadies 22 (7), Published biannually by Centre for Kartvelologian Studies, Tbilisi State University. Tbilissi, Winter 2014, S. 96-107.
გაგნიძე ნ.

რობაქიძის გერმანულენოვანი მემკვიდრეობა („პრომეთეს ნაშიერნი“).

ქართველოლოგი, თბილისი 2014, 81-95.
გაგნიძე ნ.

Montagetechnik und innerer Monolog in Döblins Roman Berlin Alexanderplatz.

Sammelband Goethe-Tage 2014, Bd. 7, Kutaissi 2014, 15-23.
გაგნიძე ნ.

გრიგოლ რობაქიძე, გველის პერანგი – ქართული და გერმანული ვერსიების კომპოზიციურ-სტილური თავისებურებები.

ტექსტზე ორიენტირებული კვლევები, სტატიების კრებული, ეძღვნება პროფ. ვიოლა ფურცელაძის 85 წლის იუბილეს. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, თბილისი 2014, 287-298.
გაგნიძე ნ.

შექსპირის რეცეფციის საკითხი ახალგაზრდა გოეთეს ნაშრომში „შექსპირის დღისადმი.

შექსპირი 450, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის კრებული, რედაქტორი მანანა გელაშვილი. გამომცემლობა უნივერსალი, თბილისი 2015, 39-48.
გაგნიძე ნ.

გრიგოლ რობაქიძის უცნობი ნაწერები (წინასიტყვაობა გველის პერანგისათვის).

თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება. ქუთაისი 2015, 37-43.
გაგნიძე ნ.

ლიტერატურული ტრადიცია და ნინო ხარატიშვილის რომანი ჩემი ნაზი ტყუპისცალი.

IX საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ტრადიცია და თანამედროვე მწერლობა“ (სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკაკი წერთლის გარდაცვალებიდან 100 წლისთავს). თბილისი 2015, 296-307.
გაგნიძე ნ.

Georgien in den 1990er Jahren im Roman Mein sanfter Zwilling von Nino Haratischwili.

Sammelband Goethe-Tage 2015, Bd. 8, Kutaissi 2015, 11-20.
გაგნიძე ნ.

სპარსული მინიატურები გრიგოლ რობაქიძის ზღაპრისათვის „ორი ძმა“.

ჟურნალი არავი, N 5, რედაქტორი მერაბ ბერიძე, გამომცემლობა „ახალციხის უნივერსიტეტი“, ახალციხე 2016, 14-22.
გაგნიძე ნ.

რამდენიმე მოსაზრება მარადიული დაბრუნების შესახებ ნიცშესა და რობაქიძესთან.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე, მთავარი რედაქტორი ნესტან კუტივაძე, 1(7), ქუთაისი 2016, 195-207.
გაგნიძე ნ.

Giwi Margwelaschwili’s “Life in Ontotext” (on the basis of The Reader Astonished by the Wall Newspaper).

Literature in Exile: Emigrants’ Fiction 20th Century Experience. Edited by Irma Ratiani, Cambridge Scholars Publishing 2016, S. 2-10. https://www.cambridgescholars.com/literature-in-exile
გაგნიძე ნ.

გერმანულენოვანი პოსტმოდერნიზმი და გივი მარგველაშვილის მუცალი.

X საერთაშორისო სიმპოზიუმი: მოდერნიზმი ლიტერატურაში. გარემო, თემები, სახელები (სიმპოზიუმი მიეძღვნა გალაკტიონ ტაბიძის დაბადებიდან 125 წლისთავს). თბილისი, 2016 გვ. 48-56.
გაგნიძე ნ.

„Ein erfundenes Land“ in Aufzeichnungen aus Georgien von Clemens Eich.

Sammelband Goethe-Tage 2016, Bd. 9, Kutaissi 2016, 35-44.
გაგნიძე ნ.

Die Grenzen des Landes und der Sprache bei Ingeborg Bachmann.

მიგრაციული პროცესები და იდენტობათა ტრანსლაცია. თბილისი 2017, გვ. 217-22.
გაგნიძე ნ.

გრიგოლ რობაქიძის გერმანულენოვანი გველის პერანგის წინასიტყვაობა.

რეზო ყარალაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის ქართული გერმანისტიკა გუშინ, დღეს, ხვალ მასალები. ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, თბილისი 2017. http://ocs.sciencelib.ge/index.php/ICGT/ICGT/paper/view/74/43
გაგნიძე ნ.

ნიკოლოზ ბარათაშვილის „მერანის“ რეცეფცია გივი მარგველაშვილის მუცალში.

XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი: რომანტიზმი ლიტერატურაში ეპოქათა და კულტურათა გზაჯვარედინზე (სიმპოზიუმი მიეძღვნა დიდი ქართველი რომანტიკოსი პოეტის ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადებიდან 200 წლისთავს). ნაწ. II, თბილისი, 2017, გვ. 173-181.
გაგნიძე ნ.

უცნობი ეპიზოდები გრიგოლ რობაქიძის ბიოგრაფიიდან.

III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება. აწსუ გამომცემლობა, ქუთაისი 2017, გვ. 100-105. ISBN 978-9941-459-65-8
გაგნიძე ნ.

Christa Wolfs Aufzeichnungen aus Georgien (Moskauer Tagebücher. Wer sind und wer wir waren. Texte, Briefe, Dokumente 1957-1989).

Sammelband Goethe-Tage 2017, Bd 10, Kutaissi 2017, 64-69.
გაგნიძე ნ.

Deutsch-georgische literarische Beziehungen im 20. Jahrhundert.

Goethe-Tage 2018, Bd. 11. Beiträge der Internationalen wissenschaftlichen Konferenz „Sprache, Literatur, und Kultur“. Hg. Nenuli Kakauridse und Berthold Linder, Kutaissi 2018, გვ. 52-84.
გაგნიძე ნ.

გრიგოლ რობაქიძის პუბლიცისტიკა 1917-18 წლებში.

ახალი ეპოქის დასაწყისი – საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-1921). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. შრომების კრებული. თბილისი კავკასიის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2018, გვ. 343-352.
გაგნიძე ნ.

The Perception of Nikoloz Baratashvili’s “Merani“ in Giwi Margvelaschvili’s Muzal.

Romanticism in Literature. On the Cross-road of Époques and Cultures. Scholars' Press 2018 https://www.scholars-press.com/
გაგნიძე ნ.

სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა გრიგოლ რობაქიძის პუბლიცისტიკაში.

XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი: სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა და XX საუკუნის მწერლობა (ეძღვნება საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 100 წლისთავს). თბილისი, შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტი, 2018, გვ. 444-456.
გაგნიძე ნ.

საქართველოს უახლესი ისტორია ნინო ხარატიშვილის რომანში ჩემი საყვარელი ორეული.

XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 1980-90-იანი წლების პოლიტიკური მოვლენები და ლიტერატურული დისკურსი. თბილისი, შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტი, 2019, 86-95. http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/13simp%20(1).pdf
გაგნიძე ნ.

Giwi Margwelaschwili ̶ Leben einer Buchperson.

Sammelband Goethe-Tage 2019, Bd. 12, Kutaissi 2019, 30-39.
გაგნიძე ნ.

ინდივიდუალური და კოლექტიური მეხსიერება გივი მარგველაშვილისა და ჰერტა მიულერის ნაწარმოებების მიხედვით.

XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმი: აბრეშუმის გზის ქვეყნების ფოლკლორი (ეძღვნება გოგლას – გიორგი ლეონიძის ხსოვნას), თბილისი, შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტი, 2020, 109-126. https://www.tsu.ge/assets/media/files/48/konferenciebi/Simpoziuri_Masalebi_14.pdf
გაგნიძე ნ.

გივი მარგველაშვილი ̶ „საკუთარი თემიდან“ გაქცეული გმირი.

კრიტიკა № 15, 2020, 175-188.
გაგნიძე ნ.

Georgische Übersetzungen von Goethes Werther.

Sammelband Goethe-Tage 2020, Bd. 13, Kutaissi 2020, 14-24.
გაგნიძე ნ.

ხელოვნება და სიყვარული ეპიდემიის ჟამს (თომას მანის ნოველის, „სიკვდილი ვენეციაში“ მიხედვით).

XV საერთაშორისო სიმპოზიუმი: ლიტერატურა და პანდემია. ისტორიული და თემატური გამოცდილება, თბილისი, შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტი, 2021, 114-124.
გაგნიძე ნ.

პაულ ცელანის ლექსის „სიკვდილის ფუგა“ ქართული თარგმანები.

CODFREURCOR-ის მე-8 საერთაშორისო კონფერენცია. ეროვნული ლიტერატურა თარგმანში. ბათუმი 2021, 574-587 https://ojs.iliauni.edu.ge/index.php/eish/issue/view/35
გაგნიძე ნ.

ანტიკურობის რეცეფცია თომას მანის ნოველაში „სიკვდილი ვენეციაში“.

სამეცნიერო შრომების კრებული ანტიკურობა და ფრანგული კულტურა, აწსუ გამომცემლობა, ქუთაისი 2021, 113-118.
გაგნიძე ნ.

Adolf Endlers Georgienbild.

Sammelband Goethe-Tage 2021, Bd. 14, Kutaissi 2021, 40-46.
გაგნიძე ნ.

Der neue Medea-Mythos nach dem Roman von Giwi Margwelaschwili Die Medea von Kolchis in Kolchos“.

Sammelband Goethe-Tage 2022, Bd. 15, Kutaissi 2022, 28-38.
გაგნიძე ნ.

Lernen mit Literatur – „Neue Mythologie“ nach den Romanen von Christa Wolf und Giwi Margwelaschwili (Medea. Stimmen und Die Medea von Kolchis in Kolchos) ლიტერატურის მეშვეობით ენის შესწავლა – „ახალი მითოლოგია“ კრისტა ვოლფისა და გივი მარგველაშვილის რომანების მიხედვით (მედეა.ხმები და კოლხი მედეა კოლხოზში).

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე, მთავარი რედაქტორი ნესტან კუტივაძე, N2(20), ქუთაისი 2022, 75-87.
გაგნიძე ნ.

ემიგრაცია და უსახლკარობა გივი მარგველაშვილის ესეში „კედლის გაზეთის გაოცებული მკითხველი“.

სამეცნიერო შრომების კრებული: გლობალიზაცია – იდენტობა – ლიტერატურა, თბილისი 2023 (62-75).
გაგნიძე ნ.

„ლოდინის ციხე-კოშკი“ და „კაკადუ“ გივი მარგველაშვილის რომანში კაპიტანი ვაკუში. წიგნი პირველი. გერმანიაში

ტომ. 1 No. 1 (2023): ტექსტი და მისი ინტერპრეტაცია | ტექსტი და ინტერპრეტაცია (tsu.ge)
გაგნიძე ნ.

გრიგოლ რობაქიძის ერთი ლექსი,

ქართული მწერლობა, თბილისი 2023.
გაგნიძე ნ.

სამეცნიერო კონფერენციები

საერთაშორისო კონფერენცია ,,შექსპირი 450

2014 1.-5.05
თბილისი, საქართველო, თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის შექსპირის შემსწავლელი ცენტრი, რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მოხსენება: „შექსპირის რეცეფციის საკითხი გოეთეს ნაშრომში „შექსპირის დღისადმი“.

„გოეთეს დღეები 2014“.

2014 4.04
ქუთაისი, საქართველო, მოხსენება: Montagetechnik und innerer Monolog in Döblins Roman Berlin Alexanderplatz.

საერთაშორისო კონფერენცია „შექსპირი 450“.

2014 1.-5.05
თბილისი, საქართველო, თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის შექსპირის შემსწავლელი ცენტრი და რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი. მოხსენება: „შექსპირის რეცეფციის საკითხი გოეთეს ნაშრომში „შექსპირის დღისადმი“.

VIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ნაციონალური ლიტერატურები და კულტურული გლობალიზაციის პროცესი“.

2014 24.-26.09
თბილისი, საქართველო, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტი. მოხსენება: „მსოფლიო ლიტერატურის საკითხისათვის გოეთეს შემოქმედებაში“.

საერთაშორისო კონფერენცია „ანტიკური კულტურისა და მისი მემკვიდრეობის აქტუალური პრობლემები“.

2014 23.-27.09
თბილისი, საქართველო, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი და ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის სიძველეთმცოდნეობის ინსტიტუტი. მოხსენება: „Prometheut bei Grigol Robakidse“.

საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში – II“.

2014 24.-26.10
ბათუმი, საქართველო, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მოხსენება: „გრიგოლ რობაქიძის კავკასიის სილუეტები“.

„გოეთეს დღეები 2015“.

2015 31.03.
ქუთაისი, საქართველო, მოხსენება: „Georgien in den 1990er Jahren im Roman Mein sanfter Zwilling von Nino Haratischwili

IX საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ტრადიცია და თანამედროვე მწერლობა“ (სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკაკი წერთლის გარდაცვალებიდან 100 წლისთავს).

2015 23.-25.09
თბილისი, საქართველო, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტი. მოხსენება: „ლიტერატურული ტრადიცია და ნინო ხარატიშვილის რომანი ჩემი ნაზი ტყუპისცალი“.

II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“.

2015 9.-10.10
ქუთაისი, საქართველო, მოხსენება: „გრიგოლ რობაქიძის უცნობი ნაწერები (წინასიტყვაობა გველის პერანგისათვის)“.

მიგრაციული პროცესები და იდენტობათა ტრანსლაცია.

2015 15.-18.10
თბილისი, საქართველო, მოხსენება: „Die Grenzen des Landes und der Sprache bei Ingeborg Bachmann“.

„გოეთეს დღეები 2016“.

2016 11.04.
ქუთსისი, საქართველო, მოხსენება: „Ein erfundenes Land“ in Aufzeichnungen aus Georgien vonClemens Eich“

რეზო ყარალაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია „ქართული გერმანისტიკა გუშინ, დღეს, ხვალ“.

2017 16.03.
თბილისი, საქართველო, ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, მოხსენება: „გრიგოლ რობაქიძის გერმანულენოვანი გველის პერანგის წინასიტყვაობა“.

„გოეთეს დღეები 2017“.

2017 11.04.
ქუთაისი, საქართველო, მოხსენება: „Christa Wolfs Aufzeichnungen aus Georgien (Moskauer Tagebücher. Wer sind und wer wir waren. Texte, Briefe, Dokumente 1957-1989)“.

გერმანიის აკადემიური სამსახურის (DAAD) ყოფილ სტიპენდიატთა დიდი შეკრება გერმანია-საქართველოს მეგობრული ურთიერთობის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით 2017 წელს.

2017 15.-16.06.
თბილისი, საქართველო, მოხსენება: „Deutsch-georgische literarische Beziehungen im 20. Jahrhundert“.

X საერთაშორისო სიმპოზიუმი „მოდერნიზმი ლიტერატურაში. გარემო, თემები, სახელები“ (სიმპოზიუმი მიეძღვნა გალაკტიონ ტაბიძის დაბადებიდან 125 წლისთავს).

2016 28.-30.09.
თბილისი, საქართველო, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტი. მოხსენება: „გერმანულენოვანი პოსტმოდერნიზმი და გივი მარგველაშვილის მუცალი“.

Humbolt-Kolleg Tbilissi.Deutsch-Georgische Begegnungsorte in der Literatur und Kultur des 20. Jahrhunderts.

2017 20-22.09.
Tbilissi, Georgien, Vortrag: „Giwi Margwelaschwili ̶ Leben einer Buchperson“.

XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი „რომანტიზმი ლიტერატურაში ეპოქათა და კულტურათა გზაჯვარედინზე“ (სიმპოზიუმი მიეძღვნა დიდი ქართველი რომანტიკოსი პოეტის ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადებიდან 200 წლისთავს).

2017 27.-29.09.
თბილისი, საქართველო, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტი. მოხსენება: „ნიკოლოზ ბარათაშვილის „მერანის“ რეცეფცია გივი მარგველაშვილის მუცალში“.

III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“.

2017 13.-15.10.
ქუთაისი, საქართველო, მოხსენება: „უცნობი ეპიზოდები გრიგოლ რობაქიძის ცხოვრებიდან“.

Internationale DAAD-Alunmikonferenz: 500 Jahre Reformation. Kultur und Kommunikation.

2017 30.-31.10.
Jerewan, Armenien, Jerewaner Staatliche Srjussow-Universität für Sprache und Sozialwissenschaften.Vortrag: „Luther bei Nietzsche“.

„გოეთეს დღეები 2018“.

2018 14.04.
ქუთაისი, საქართველო, მოხსენება: „Die deutsch-georgischen literarischen Beziehungen im 20. Jahrhundert“.

Internationale Wissenschaftliche Konferenz „Sprache, Literatur und Kultur“ im Rahmen der „Goethe-Tage 2018“.

2018 22.-24.04.
Kutaissi, Georgien, Vortrag: „Deutsch-georgische literarische Beziehungen im 20. Jahrhundert“.

საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია: „ახალი ეპოქის დასაწყისი – საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-1921).

2018 1.-2.05.
თბილისი, საქართველო, კავკასიის უნივერსიტეტი, საქრთველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. თბილისი. მოხსენება: „გრიგოლ რობაქიძის პუბლიცისტიკა 1917-18 წლებში“.

XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი „სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა და XX საუკუნის მწერლობა (ეძღვნება საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 100 წლისთავს)“.

2018 26-28.09.
თბილისი, საქართველო, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატრის ინსტიტუტი. მოხსენება: „სახელმწიფოებრივი სუვერენობის იდეა გრიგოლ რობაქიძის პუბლიცისტიკაში“.

ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა

2018 13.10.
ფრანკფურტი, გერმანია. წიგნების პრეზენტაცია: 1. Nugescha Gagnidse, Margret Schuchard, Grigol Robakidse (1880-1962). Ein georgischer Dichter zwischen zwei Sprachen und Kulturen. Shaker Verlag, Aachen 2011. 2. Nugescha Gagnidse, Natia Nassaridze, Irine Schischinaschwili.Redakteurin: Nugescha Gagnidze, Einführung in die georgische Literatur des Kritischen Realismus. PWN (Polish Scientific Publishers, Warschau 2018.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენიცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში ̶ III.

2018 30.11.-2.12..
ბათუმი, საქართველო, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მოხსენება: „გრიგოლ რობაქიძის დრამატურგია“.

„გოეთეს დღეები 2019“.

2019 11.04.
ქუთაისი, საქართველომოხსენება: „Giwi Margwelaschwili – Leben einer Buchperson“.

XIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი: „XX საუკუნის 80-90-იანი წლების პოლიტიკური მოვლენები და ლიტერატურული დისკურსი“.

2019 25.09-27.09.
თბილისი, საქართველო, შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტი, 2019. მოხსენება: „საქართველოს უახლესი ისტორია ნინო ხარატიშვილის რომანში ჩემი საყვარელი ორეული“.

IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“.

2019 18.10.-20.10.
ქუთაისი, საქართველო, მოხსენება: „სახე-სიმბოლოები პაულ ცელანის ლექსში „სიკვდილის ფუგა“.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ჰუმანიტარული მეცნიერებები გლობალიზაციის ეპოქებში“.

2019 1.11.-2.11.
ქუთაისი, საქართველო, მოხსენება: „ლენინი გრიგოლ რობაქიძის შემოქმედებაში“.

XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმი: „აბრეშუმის გზის ქვეყნების ფოლკლორი (ეძღვნება გოგლას – გიორგი ლეონიძის ხსოვნას)“,

2020 23.09.-25.09.
თბილისი, საქართველო, შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტი. მოხსენება: „ინდივიდუალური და კოლექტიური მეხსიერება გივი მარგველაშვილისა და ჰერტა მიულერის ნაწარმოებების მიხედვით“.

CODFREURCOR-ის მე-8 საერთაშორისო კონფერენცია.„ეროვნული ლიტერატურა თარგმანში“.

2020 31.08.-02.09.
ბათუმი, საქართველო, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო. მოხსენება: „პაულ ცელანის ლექსის „სიკვდილის ფუგა“ ქართული თარგმანები“.

„გოეთეს დღეები 2021“.

2021 11.06.
ქუთაისი, საქართველო,მოხსენება: „Adolf Endlers Georgienbild“

XV საერთაშორისო სიმპოზიუმი: „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები. ლიტერატურა და პანდემია. ისტორიული და თემატური გამოცდილება“.

2021 22.09.-24.09.
თბილისი, საქართველო, შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტი. მოხსენება: ხელოვნება და სიყვარული ეპიდემიის ჟამს (თომას მანის ნოველის, „სიკვდილი ვენეციაში“ მიხედვით).

საერთაშორისო ონლაინ კონფერენცია ანტიკურობა და ფრანგული კულტურა.

2021 28.09-29.09
ქუთაისი, საქართველო, მოხსენება: „ანტიკურობის რეცეფცია თომას მანის ნოველაში ,სიკვდილი ვენეციაში̓“.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია – იდენტობა – ლიტერატურა“.

2021 9.12.
თბილისი, საქართველო, მოხსენება: „ემიგრაცია და უსახლკარობა გივი მარგველაშვილის ესეში „კედლის გაზეთის გაოცებული მკითხველი“.

III ეროვნული თეორიული კონფერენცია „თაობათა ცვლა“. ქუთაისი.

2022 8-12.04.
ქუთაისი, საქართველო, მოხსენება: „გუსტავ მალერის რეცეფცია თომას მანის ნოველაში „სიკვდილი ვენეციაში“.

„გოეთეს დღეები 2022“.

2022 4.05
ქუთაისი, საქართველო, მოხსენება: „Der neue Medea-Mythos nach dem Roman von Giwi Margwelaschwili Die Medea von Kolchis in Kolchos.

შედარებითი ლიტერატურის XXIII მსოფლიო კონგრესი.

2022 24-29.07.
თბილისი, საქართველო, მოხსენება: „მედეას მითის დეკონსტრუქცია გივი მარგველაშვილისა და კრისტა ვოლფის შემოქმედებაში“.

გერმანული ენის მასწავლებელთა საერთაშორისო ყრილობის (IDT) მონაწილე

2022 15-20. 08.
ვენაში (ავსტრია). მოხსენება: „Lernen mit Literatur – „Neue Mythologie“ nach den Romanen von Christa Wolf und Giwi Margwelaschwili (Medea. Stimmen und Die Medea von Kolchis in Kolchos).“

სამეცნიერო კონფერენცია ტექსტი და ინტერპრეტაცია. მიძღვნილი პროფ. თემურ კობახიძის ხსოვნისადმი.

2023 25.05.
თბილისი, საქართველო, მოხსენება: „ლოდინის ციხე-კოშკი“ და „კაკადუ“ გივი მარგველაშვილის რომანში კაპიტანი ვაკუში. წიგნი პირველი. გერმანიაში.

„გოეთეს დღეები 2022“.

2023 8.06.
ქუთაისი, საქართველო, მოხსენება: Raum, Zeit und Gesellschaft im autobiografischen Roman von Giwi Margwelaschwili Kapitän Wakusch. 1. In Deuxiland

პოტსდამის უნივერსიტეტი

2023. 27.11.
პოტსდამი, გერმანია, მოხსენება: Die georgischen Übersetzungen von Goethes Werther.

პროექტები და გრანტები

დიუსელდორფის სოროპტიმისტთა 6 კლუბის გრანტი პროფესიული პრაქტიკისთვის

5.09.-15.09.2016
დიუსელდორფი, გერმანია

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გრანტი.

2018
მომზადდა ფრანკფურთის ბაზრობისათვის წიგნი: E Einführung in die georgische Literatur des Kritischen realismus. Warschau: PWN (Polish Scientific Publishers). რედაქტორი და თანაავტორი.

საერთაშორისო პროექტის „ახალგაზრდობის შეხვედრები“ ბერლინში ხელმძღვანელი საქართველოს მხრიდან.

2019
ბერლინი, გერმანია

DAAD სტიპენდია DaF/DaZ-ის 47-ე ყოველწლიურ ყრილობაში მონაწილეობის მისაღებად. თემა: „Landeskundliche Unterrichtsgestaltung in Zeiten gesellschaftlicher Veränderungen“ (mit einem Schwerpunkt auf digitalen Vermittlungskonzepten).

24-25.04.2020
მარბურგი, გერმანია (ჩატარდა ონლაინ).

Erasmus+ სტპენდიატი დიუსელდორფში (დიუსელდორფის ჰაინრიხ ჰაინეს უნივერსიტეტსა და ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტნიორული პროგრამის ფარგლებში).

29.10-18.11.2021
დიუსელდორფი, გერმანია

DAAD-ს სტიპენდიატი

1.10.-29.12.2023
გერმანია, პოტსდამი

ტრენინგები და სემინარები

SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF EUROPE

1.10.2014-30.05.2015
English Language Courses

Weiterbildungsseminar für Hochschullehrer der Germanistik an der Staatlichen Akaki-Zereteli-Universität Kutaissi: Wissenschaftliche Arbeiten schreiben mit Wort und Citavi.

14.03.2015
DAAD

Workshop des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), Ökofeminismus in der Geschlechterforschung. Theorie und Realität. Seine Notwendigkeit und Möglichkeiten im georgischen soziokulturellen Kontext

13. 06. 2019
DAAD

Teilnahme an den Fachvorträgen zur Sprachewissenschaft für Dozenten während der Sommerschule 2019 im Rahmen der Germanistischen Institutspartnerschaft zwischen der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Staatlichen Akaki-Tsereteli-Universität Kutaissi.

12-13.09.2019
Workshop des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Substandard im DaF-Unterricht am Beispiel Jugendsprache

26-30.10. 2019
DAAD

Teilnahme an den Digitalen Marburger FaDaF-Thementage

24.-25.04. 2020
DAAD-FaDaF

„Schritt halten: Landeskundliche Unterrichtsgestaltung in Zeiten gesellschaftlicher Veränderungen“ (mit einem Schwerpunkt auf digitalen Vermittlungskonzepten).

4.07.2020
DAAD-FaDaF

Teilnahme an der Vortragsreihe „Deutsche Politik und Bundestagswahl“.

29.06. 2021- 28.09.2021
Europäische Akademie Beyern

Teilnahme am Vortrag „Gesprächstilistik in schulischen Eltern-Lehrer/-in-Sprechstunden. Über informelle Höflichkeit“.

19.10. 2022
Albert-Ludvig-Universität Freiburg.

Workshop

5.05.2023
DAAD, Akaki-Tsereteli-Universität Kutaissi, Pädagigische Hochschule Karlsuhe. Leitung: Prof. Dr. Nugescha Gagnidse

Ex arte scribere. Genres und Rhetoriken der Kodifizierung von Praxiswissen im 18. Jahrhundert.

16.-18.11.2023
Universität Potsdam, Humboldt-Universität zu Berlin, St John’s College Oxford.

დამატებითი ინფორმაცია

გამოქვეყნებული მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები, კრებულები, ესეები, თარგმანები 2014 წლიდან: 1. შეიცან თავი შენი (ლექსები, წერილები, თარგმანები). გამომცემლობა „მბმ-პოლიგრაფი“, ქუთაისი 2014. 2. გრიგოლ რობაქიძე, „ორი ძმა“. ჟურნალი არავი, N 2, რედაქტორი მერაბ ბერიძე, გამომცემლობა ახალციხის უნივერსიტეტი, ახალციხე 2016, გვ. 32-35. 3. ბიოლი, ბიოლი, ბიოლი. ჟურნალი არავი, N 10, რედაქტორი მერაბ ბერიძე, გამომცემლობა ახალციხის უნივერსიტეტი, ახალციხე 2016, გვ. 130-133. 4. „Georgien: Natur und Kultur eines außerordentlichen Landes erleben“. E.v. Thadden Jahrbuch. ZVD Kurt Döringer GmbH & Co. KG, 2015-2016. S. 120-121. 5. ნუგეშა გაგნიძე, ნარკვევები მეორე მსოფლიო ომისშემდგომი პერიოდის გერმანულენოვანი ლიტერატურიდან. Studien zur deutsschsprachigen Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg. თბილისი: გამომცემლობა „სამშობლო“ 2017. 6. ნუგეშა გაგნიძე, ლექსები, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი N3-4 (N194-195), მარტი-აპრილი 2018 წელი, გვ. 12. 7. Nugescha Gagnidse, Natia Nassaridze, Irine Schischinaschwili. Redakteurin: Nugescha Gagnidze, Einführung in die georgische Literatur des Kritischen Realismus. Warschau: PWN (Polish Scientific Publishers) 2018. 8. ნუგეშა გაგნიძე, გრიგოლ რობაქიძე ̶ ცხოვრება ორ სამყაროში. გამომცემლობა „არტანუჯი“, თბილისი 2021. აკადემიებისა და სამეცნიერო საზოგადოებების წევრობა: 1996წლიდან ქუთაისის გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების წევრი 1997წლიდან ვაიმარში გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების წევრი 2006წლიდან DAAD ლუმნი 2008წლიდან გეთინგენის უნივერსიტეტის საერთაშორისო Aლუმნი საზოგადოების წევრი 2012წლიდან დიუსელდორფის თომას მანის საზოგადოების წევრი 2021წლიდან შედარებითი ლიტერატურის მსოფლიო ასოციაციის ქართული ორგანიზაციის (GCLA) წევრი 2021 წლიდან გერმანული ენის მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაციის წევრი ჯილდოები და პრემიები 29.07. 2022 წლის გრიგოლ კიკნაძის სახელობის პრემია მონოგრაფიისათვის ცხოვრება ორ სამყაროში ̶ გრიგოლ რობაქიძე. 21.09.2022 „საბა 2022-ის“ ლაურეატი ნომინაციაში „წლის საუკეთესო ლიტერატურული კრიტიკა“ ნაშრომისთვის ცხოვრება ორ სამყაროში ̶ გრიგოლ რობაქიძე. საზოგადოებრივი საქმიანობა: 2006წლიდან ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის I საჯარო სკოლასა და ჰაიდელბერგის გიმნაზიას (Elisabeth-von-Thadden-Schule) შორის პარტნიორული ურთიერთობის ხელმძღვანელი. 2006წლიდან საქართველოს სოროპტიმისტ ქალთა ქუთაისის კლუბის წევრი 2010წლიდან „ქალთა კლუბის“ წევრი („ასოციაცია ქალები რეგიონების განვითარებისათვის“) 2012-15 საერთაშორისო სოროპტიმისტ ქალთა კლუბის „ქუთაისი-კოლხა“ დამფუძნებელი პრეზიდენტი, 2023-25 ამავე კლუბის პრეზიდენტი. 2015-16წწ. „ქალთა კლუბის“ („ასოციაცია ქალები რეგიონების განვითარებისათვის“) თავმჯდომარე