ვახტანგ თევდორაძე

profile-pic

განათლება

2014

ფილოლოგიის დოქტორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2005-2007

მაგისტრი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ისტორიკოსი, აღმოსავლეთმცოდნე, (არაბული ენა)

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014-დან დღემდე

აღმოსავლური ფილოლოგიის ასისტენტ პროფესორი

ტრენინგები და სემინარები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014
ტრენინგი „არაბული ლექსიკოგრაფია“

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

პოეტი არაბულ ბედუინურ პოეზიაში

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“ III. შრომები. ქუთაისი 2015 წელი, 142-148 გვ
თევდორაძე ვ.

სამეცნიერო კონფერენციები

III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“

2015
ქუთაისი, საქართველო

პროექტები და გრანტები