ავთანდილ ნიკოლეიშვილი

profile-pic

განათლება

ვანის რაიონის სოფელ გორას საშუალო სკოლა

1966

ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი

1971

ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი

ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი

1974

საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა

ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი

1983

სადოქტორო დისერტაციები

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ყოფილი პედინსტიტუტის)

1974-1978

უფროსი მასწავლებელი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ყოფილი პედინსტიტუტის)

1978-1984

ქართული ლიტერატურის კათედრის დოცენტი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1984 წლიდან დღემდე

სრული პროფესორი

ტრენინგები და სემინარები

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ქართული ემიგრანტული მწერლობა

ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2006 წ. გვ. 595.
ნიკოლეიშვილი ა.

სამეცნიერო კონფერენციები

ვერლიბრი გალაკტიონ ტაბიძის პოეზიაში, მეექვსე საერთაშორისო სიმპოზიუმი

2011 წლის 14-18 ნოემბერი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროექტები და გრანტები

სტამბოლის ქართული სავანე, როგორც ქართული კულტურის დიდმნიშვნელოვანი საზღვარგარეთული კერა უცხოეთში (მწერლობა, განმანათლებლობა, საგამომცემლო საქმე)