რუსუდან საღინაძე

profile-pic

განათლება

1997

ფილოლოგიის დოქტორი (10.02.01 ქართველური ენები)

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1985

ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობა

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014-2016

ფილოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი, ქართული ენის მიმართულების ხელმძღვანელი

ტრენინგები და სემინარები

2007
„შავი ზღვის ეკოსისტემების აღდგენის პროექტის“ ფარგლებში ჩატარებული ტრენინგ-სემინარი – ექსპერტი ტერმინოლოგიის დარგში.

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ნორმირების ერთი პრინციპისათვის: ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები (ისტორია და თანამედროვეობა)

I კრებ., თბ., 2007.
საღინაძე რ.

სამეცნიერო კონფერენციები

სამეცნიერო კონფერენცია „ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები (ისტორია და თანამედროვეობა)“

2007
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.

პროექტები და გრანტები

სესფ: პროექტი „ქართული ენის ელექტრონული ბაზის საფუძვლების დამუშავება“

2006