ნესტან კუტივაძე

profile-pic

განათლება

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1989-1995

ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, ქართული ლიტერატურა

ქუთაისის სახელმწიფო პედინსტიტუტი

1979-1983

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014

პროფესორი, მიმართულება ქართული ლიტერატურა

ტრენინგები და სემინარები

2015
მენტალური ლექსიკონი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

განდევნილი განცდა და მხატვრული ლიტერატურა

სჯანი, 17, 2016, 52-62
კუტივაძე ნ.

სამეცნიერო კონფერენციები

VII სართაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი, მოპასანის მოტივები XIX-XX საუკუნეების მიჯნის ქართულ პროზაში (არაგვისპირელი, ჯავახიშვილი)

2016
თბილისი, საქართველო, ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროექტები და გრანტები

საბჭოთა პერიოდის ქართული ემიგრანტული პოეზიის ანთოლოგიის შედგენა და გამოცემა სათანადო კომენტარებისა და ვრცელი სამეცნიერო ნარკვევის თანდართვით

2013-2014
ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი