გოდერძი თევდორაძე

profile-pic

განათლება

2002

ფილოსოფიის მეცნიერებათა კანდიდატი (აკადემიური დოქტორი)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1986-1993 წწ.

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014 - დან დღემდე

ფსიქოლოგიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

ტრენინგები და სემინარები

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

რელიგიის ფილოსოფიის საკითხები ქართველ ფილოსოფოსთა შრომებში

ილია ჭავჭავაძის სახელობის ბიბლიოთეკა- წელიწდეული ტ. VII სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ქუთ., 2015, გვ.182-185
2015

სამეცნიერო კონფერენციები

რელიგიის ფილოსოფიის საკითხები ქართველ ფილოსოფოსთა შრომებში

2015
ილიაჭავჭავაძის სახელობის ბიბლიოთეკა- წელიწდეული ტ. VII სამეცნიერო კონფერენცია

პროექტები და გრანტები