ინგა ბოჭოიძე

profile-pic

განათლება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2005

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი

ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

1987-1992

ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი. დიპლომირებული სპეციალისტი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014-დღემდე

, ქიმიური და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, პროფესორი

ტრენინგები და სემინარები

ტურინის პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში, იტალია

02.03.14-08.03. 14
უნივერსიტეტების წარმოებებთან ურთიერთობების მექანიზმების შემუშავება და განვითარების პერსპექტივები, ევროპული გამოცდილება. სტაჟირება

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

Seasonal variation of municipal solid waste generation and composition in four East European cities

Journal of Resources, Conservation and Recycling, 89, 22-30. 2014. IF = 2.692 (IF = Impact Factor, 2014).
G. Denafas, T. Ruzgas, D. Martuzevicius, S. Shmarin, M. Hoffmann, V. Mykhaylenko, S. Ogorodnik, M. Romanov, E. Neguliaeva, A. Chusov, Ts. Turkadze, I. Bochoidze, Ch. Ludwig.

სამეცნიერო კონფერენციები

პროექტები და გრანტები