შალვა კირთაძე

profile-pic

განათლება

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1986-1993 წ.წ

მათემატიკოსი

ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი

2001-2005 წ.წ.

ეკონომისტი

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2006 წ.

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014 წლიდან დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

სწავლების მეთოდიკათა დეპარტამენტი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010 წლიდან დღემდე

რექტორის მოადგილე

ტრენინგები და სემინარები

2014 წ.
მათემატიკის გადასამზადებელი პროგრამა დაწყებითი საფეხურის (I-IV) მასწავლებლებისათვის

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

„მათემატიკური სავარჯიშოები სხვადასხვა სააზროვნო დონეების მიხედვით“

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, კვლევა, პრაქტიკა“ შრომები, 2016 წ.
მ. დეისაძე, შ. კირთაძე, მ. ზივზივაძე

სამეცნიერო კონფერენციები

I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, კვლევა, პრაქტიკა“

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროექტები და გრანტები