ნანა ბლიაძე

profile-pic

განათლება

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი

2003

გეოგრაფიის მეცნიერებათა კანდიდატი

ალ.წულუკიძის სახელობის პედაგოგიურ ინსტიტუტი

1989

გეოგრაფიისა და ბიოლოგიის მასწავლებელი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2005 წლიდან დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

ტრენინგები და სემინარები

აგრობიზნესის კვლევის და განათლების საერთაშორისო ცენტრი; საქართველოს აგრობიზნესის განვითარების ცენტრი; USDA FAS CADI. ერევანი, სომხეთი

2010 წელი, 15- 16 ივლისი
„ფაკულტეტის განვითარების ტრენინგი“„ფაკულტეტის განვითარების ტრენინგი“

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ზემო იმერეთის ბუნების ძეგლების საექსკურსიო- ტურისტული პოტენციალი

ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ნოვაცია №11 2013, გვ. 148-153
ნ. ბლიაძე

სამეცნიერო კონფერენციები

ზემო იმერეთის ბუნებრივ-ანთროპოგენური ლანდშაფტების მრავალფეროვნება და კარტომეტრული ანალიზი

2015
საერთაშორისო კონფერენციის ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები მასალები; ეძღვნება აკადემიკოს ალ. ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლისთავს; ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახ. უნივერსიტეტი, გეოგრაფიული საზოგადოება ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი

პროექტები და გრანტები