ნანა შავლაყაძე

profile-pic

განათლება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

1984-1989 წ.წ

პედიატრი

სსრკ იმუნოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი

1989-1992 წ.წ

ასპირანტი, სპეციალობა იმუნოგენეტიკა

1997 წ.

პედიატრის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1997 წლიდან დღემდე

პროფესორი

კლინიკა ''XXI საუკუნე''

2003 წლიდან დღემდე

დირექტორი

ტრენინგები და სემინარები

''Medical Education – New Horizons''

2015 წ.
Practical Medical Education

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

New educational program ''Medicine + PBL-requirement of time or innovation''

MEFANET Journal, ტომი 5 სერია, №1, 2017წ. გვერდები 13-18.
ნ.შავლაყაძე, ნ.თაბაგარი, გ.შელია, ნ.ალავიძე, ი.ფხაკაძე

სამეცნიერო კონფერენციები

Overweight Correlation with Food Allergies and Intolerance in Georgian Teenagers and Young People

2017 წ.
V European Congress on Asthma & COPD. IX Georgian National Congress on Allergy, Asthma & Immunology. თბილისი, საქართველო

პროექტები და გრანტები

''Establishment of the Supra-Regional Network of the National Centers in Medical Education, Focused on PBL and Virtual Patients-ePBLnet''

2012-2015 წ.
TEMPUS EU 30519-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUSJPCR, ადგილობრივი კოორდინატორი.