ქეთევან ძოწენიძე

profile-pic

განათლება

ალ.წულუკიძის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი

1986-1990 წ.

უმაღლესი, ერთსაფეხურიანი,4 წლიანი, პედაგოგიური ფაკულტეტი, სკოლამდელი აღზრდის პედაგოგიკა და ფსიქოლოგია

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1995-1999 წ.

ერთსაფეხურიანი, 5 წლიანი, იურიდიული ფაკულტეტი, სპეციალობა სამართალმცოდნეობა

სამედიცინო,ზოგადი და გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სასწავლო ინსტიტუტი

2010-2011 წ.

სულხან-საბა ორბელიანის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი

2004 წ.

პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2006 წლიდან დღემდე

პედაგოგიკის დეპარტამენტი ასოცირებული პროფესორი

ტრენინგები და სემინარები

ააიპ,,ბიზნეს მხარდამჭერი ინიციატივა

5-9.10. 2009 წ.
მცირე ბიზნესის განვითარების ტრეინინგ-სემინარი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

კონფლიქტების მოგვარება სკოლაში

პედაგოგიური ფაკულტეტი VI საერთაშორისო კონფერენცია, სწავლების და აღზრდის აქტუალური პრობლემები, შრომები, ISSN: 2298–030X, ქუთაისი 2015 წ., 123-129გვ.
ქეთევან წოწენიძე

სამეცნიერო კონფერენციები

2008 წ.
ქსუ სტუდენტთა და პროფესორ– მასწავლებელთა 11–ე სამეცნიერო კონფერენცია,ქუთაისი

პროექტები და გრანტები