ქეთევან ცხაკაია

profile-pic

განათლება

ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი

1998–2000

მოსკოვის ჩარხსაიარაღო ინსტიტუტი

1984-1987

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

ნ.მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

1975–1980

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010- დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

ტრენინგები და სემინარები

USAID, Winrock International, NATELI II, 17.03.2012

2012
"აშშ სადოქტორო პროგრამები ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის საკითხებში"

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

A rod model of electric machines: electric interaction of rods with account for “delayed” distance

“Problems of Mechanics”, pp. 64-68, № 2(51), Tbilisi, 2013
A. Tvalchrelidze, K. Tskhakaia

სამეცნიერო კონფერენციები

ენერგოეფექტურობის გამოწვევები საქართველოში

2016
საერთაშორისო სამეცნიერო კონეფერენცია „ ურბანიზაციისა და ინდუსტრიალიზაციის ზემოქმედება ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებაზე“, აზერბაიჯანის ტექნიკური უნივერსიტეტი,განჯა

პროექტები და გრანტები

მათემატიკური მოდელი და კომპიუტერული პროგრამები მრავალშრიანი ტექსტილის მრავალფუნქციური კვლევისათვისმათემატიკური მოდელი და კომპიუტერული პროგრამები მრავალშრიანი ტექსტილის მრავალფუნქციური კვლევისათვის

2016-2019
რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი