ქართული

ქეთევან ცხაკაია

profile-pic

განათლება

ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი

1998–2000

მოსკოვის ჩარხსაიარაღო ინსტიტუტი

1984-1987

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

ნ.მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

1975–1980

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, 1987 წ.

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010- დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

A rod model of electric machines: electric interaction of rods with account for “delayed” distance

“Problems of Mechanics”, pp. 64-68, № 2(51), Tbilisi, 2013
A. Tvalchrelidze, K. Tskhakaia

Fibrous Composition and Structure of Layers in Multifunctional Hybrid Multilayer Textile Composites

"European Journal Of Natural History", №6, 2017, pp. 9-14
Moseshvili T., Tskhakaia K.

Twenty years’ experience of the regulation of energy in Georgia

Energy Procedia, ELSEVIER, 128 C, 2017, pp 130-135 DOI: 10.1016/j.egypro.2017.09.027
Chomakhidze D., Tskhakaia K., Shamaevi D.

Electricity balance of Georgia: trends and prospects.

Energy Procedia, ELSEVIER, 2018, pp. 581-587 DOI: 10.1016/j.egypro.2018.07.074
Chomakhidze D., Tskhakaia K. others

On the Modeling of Five-Layer Thin Prismatic Bodies

Mathematical and Computational Applications, 24, N3, 2019, pp.1-16, MDPI AG, Basel, Switzerland DOI:10.3390/mca24030069
Nikabadze M. U., Ulukhanyan A. R., Moseshvili T., Tskhakaia K.

Small Hydropower Potential and its Development in Georgia

Environmental and Climate Technologies, 25, N1, 2021, pp.1347-1352 https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-0102
Chomakhidze Demur, Tskhakaia Ketevan, Bilkova, Eva and Nowak Petr

Hydraulic Structures as Flow Measuring Devices

Environmental and Climate Technologies, 27, N1, 2023, pp.16-27 https://doi.org/10.2478/rtuect-2023-0002
Bilkova, Eva, Soucek, Jiri, Tskhakaia, Ketevan and Nowak, Petr

საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბალანსის ძირითადი პარამეტრების ფორმირების ტენდენციები

გლობალიზაცია და ბიზნესი, N7, 2019, გვ.117-122 https://doi.org/10.35945/gb.2019.07.014
ჩომახიძე დ., ცხაკაია ქ.

სამეცნიერო კონფერენციები

ენერგოეფექტურობის გამოწვევები საქართველოში

2016
საერთაშორისო სამეცნიერო კონეფერენცია „ ურბანიზაციისა და ინდუსტრიალიზაციის ზემოქმედება ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებაზე“, აზერბაიჯანის ტექნიკური უნივერსიტეტი,განჯა

ენერგეტიკული რესურსების ექსპორტ-იმპორტი საქართველოში

2016
IVსაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“, ქუთაისი

ქ.ქუთაისის პლასტმასის ნარჩნების სეპარირების გამოცდილების ზოგიერთი ასპექტების შესახებ

2016
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოოგიები და გარემოს დაცვა“, ქუთაისი

An interdisciplinary Master's Degree Program in the field of power industry: Challenges and opportunities

2017
The second international conference: Higher education – new technologies and innovations, Kutaisi

ტრანსპორტირების დროს ელექტროენერგიის დანაკარგების დონე და დინამიკა საქართველოს გამანაწილებელ კომპანიებში

2017
III ქართულ-პოლონური საერთაშორისო სამეცნირო-ტექნიკური კონფერენცია „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“, ქუთაისი

Fibrous Composition and Structure of Layers in Multifunctional Multilayer Textile Composites

2017
International Conference «Fundamental and applied research. Education, economy and law», Rome, Italy

Twenty years’ experience of the regulation of energy in Georgia

2017
International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies”, CONECT 2017, Riga, Latvia

Formulation of initial boundary value problems in the theory of multilayer thermoelastic thin bodies in moments

2017
14 International Conference “ Dynamical Systems Theory and Applications, Lodz, Poland

საქართელოში ნარჩენების შეგროვებისა და გადამუშავების ბიზნესში არსებული გამოწვევები და საჭიროებები

2018
V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“, ქუთაისი

განახლებადი ენერგეტიკული რესურსების გამოყენება მსოფლიოსა და საქართველოში

2018
V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“, ქუთაისი

ხუთშრიანი თერმოდრეკადი თხელი სხეულების დეფორმაციის მათემატიკური მოდელირების შესახებ

2018
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „უწყვეტ გარემოთა მექანიკის მონათესავე პრობლემები“, ქუთაისი

მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზების საყრდენების სასრულე ელემენტების მეთოდით საანგარიშებისათვის.

2018
საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენცია, ქუთაისი

Challenges and needs of small and medium enterprises of recycling in Georgia – the case study based on quadruple helix collaboration

2018
INTERNATIONAL CONFERENCE ON NATURAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES FOR WASTE AND WASTEWATER TREATMENT REMEDIATION EMISSIONS RELATED TO CLIMATE ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC EFFECts, Kalmar, Sweden

Electricity balance of Georgia: trends and prospects.

2018
International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies”, CONECT 2018, Riga, Latvia

On variational principles of five-layer micropolar theory of thin bodies with the use of orthogonal polynomials

2019
International Conference on Nonlinear Solid Mechanics ICoNSoM 2019, Rome. Italy

საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოებაში მცირე ჰიდროენერგეტიკის ადგილი და როლი

2021
IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები“, ქუთაისი

Small Hydropower Potential and its Development in Georgia

2021
International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies”, CONECT 2021, Riga, Latvia

Hydraulic structures and HPPs as a flow measuring devices

2023
International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies”, CONECT 2022, Riga, Latvia

ელექტროგადამცემი საჰაერო ხაზების მექანიკური გაანგარიშების საკითხისათვის

2022
საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის XIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი

ელექტროგადამცემი ხაზების საყრდენების სიმტკიცის საკითხისთვის

2023
საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის XIV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, ფოთი

პროექტები და გრანტები

მათემატიკური მოდელი და კომპიუტერული პროგრამები მრავალშრიანი ტექსტილის მრავალფუნქციური კვლევისათვისმათემატიკური მოდელი და კომპიუტერული პროგრამები მრავალშრიანი ტექსტილის მრავალფუნქციური კვლევისათვის

2016-2019
რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი

მაღალმთიან რეგიონებში ალტერნატიული და განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიების გამოყენების ხელშეწყობა

2014-2015
UNDP/GEF SGP

მზის ენერგიის გამოყენებას- ახალი პროფესიული კადრები

2017
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის "პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის", ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის II კომპაქტის ფარგლებში.

რეციკლირება: ახალი გამოწვევები-ახალი პროფესიული შესაძლებლობები

2018
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის "პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის", ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის II კომპაქტის ფარგლებში.

მწვანე მშენებლობას საქართველოში - ახალი პროფესიული კადრები

2018
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის "პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის", ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის II კომპაქტის ფარგლებში

მდინარეები ნარჩენების გარეშე - სუფთა შავი ზღვა

2018-2021
EU JOP Black Sea Basin Program 2014-2020

Anti-Littering Partnership for Green Rural Areas

2020-2022
EU JOP Black Sea Basin Program 2014-2020

პროფესიული პოტენციალის გაძლიერება ჰიდროენერგეტიკაში

2020-2022
ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. პროგრამა „განვითარებად ქვეყნებში საჯარო უნივერსიტეტების პროფესიული პოტენციალის გაძლიერება“

ტრენინგები და სემინარები

USAID, Winrock International, NATELI II, 17.03.2012

2012

დამატებითი ინფორმაცია

2022 - დღემდე: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი 2018 - დღემდე: საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის ვიცე-პრეზიდენტი 2013-2023: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის საბჭოს წევრი