ქართული

ზურაბ არქანია

profile-pic

განათლება

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1971-1976

მათემატიკოსი–მექანიკოსი

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი

ტექნიკის აკადემიური დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010-დღემდე

საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2006-2010

ფოთის საინჟინრო- ეკონომიკური ინსტიტუტის ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მიმართულების სრული პროფესორი

ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი

2002-2006

ფოთის საინჟინრო- ეკონომიკური ინსტიტუტის ფიზიკისა და ტექნიკური მექანიკის კათედრის პროფესორი

ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

1991-2002

თეორიული მექანიკის კათედრის დოცენტი

ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

1990-1991

თეორიული მექანიკის კათედრის უფროსი მასწავლებელი

ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

1984-1990

თეორიული მექანიკის კათედრის ასისტენტი

ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

1978-1984

თეორიული მექანიკისა და ჰიდრავლიკის კათედრის ასისტენტი

ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

1976-1978

თეორიული მექანიკისა და ჰიდრავლიკის კათედრის სტაჟიორ-ასისტენტი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2007- 2011

საზღვაო – სატრანსპორტო ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2007

ფოთის საინჟირო – ეკონომიკური ინსტიტუტის დირექტორი

ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი

2005- 2007

ფოთის საინჟირო – ეკონომიკური ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი

1994- 2005

ფოთის საინჟირო – ეკონომიკური ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

მილსადენის მცირე თავისუფალი რხევების არაწრფივ განტოლებათა სისტემის დაყვანა წრფივ ერთგვაროვან განტოლებათა სისტემაზე.

საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. #1. VOL. 97. 2023. გვ.9-14
ზ.არქანია მ. სულაბერიძე

სითხის შიგა და გარე ნაკადებთან ურთიერთქმედი აბსურდულად მოქმედი მილსადენების დაანგარიშების ალგორითმი.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „მოამბე“. 1(19). 2022.გვ.119-131
ზ. არქანია ნ. მარდალეიშვილი

ჰაერის ან სითხის ნაკადში მოთავსებული აბსოლუტურად მოქნილი მილსადენის სიმტკიცის შეფასება.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „მოამბე“.1(17). 2021. გვ.144-150
ზ.არქანია ნ. მარდალეიშვილი

შეყურსულ ძალებით დატვირთული, ჰაერის ან სითხის ნაკადში მოთავსებული აბსოლუტურად მოქნილი ღეროების ანგარიში.

მოსკოვის მ. ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალი ,,ვესტნიკი". N 4. სერია 1. ივლისი–აგვისტო. მათემატიკა, მექანიკა. 2019. გვ. 58-62
ზურაბ არქანია

შეყურსული ძალებით დატვირთული ჰაერის ან სითხის ნაკადში მოთავსებული აბსოლუტურად მოქნილი ღეროების სტატიკა.

საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. N2. VOL. 82. 2017. გვ.88-93
ზურაბ არქანია

შეყურსული ძალებით და იდეალური სითხის შიგა ნაკადით დატვირთული შლანგის წონასწორობის განტოლებების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდი

საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. N1. VOL. 73. 2015. გვ.68-71
ზურაბ არქანია

გარეშე განაწილებული და შეყურსული ძალებით და სითხის შიგა ნაკადით დატვირთული შლანგის წონასწორობის განტოლებების შესახებ

საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. N2. VOL. 730. 2014. გვ.77-80
ზურაბ არქანია

შეყურსული და განაწილებული აეროდინამიკური ძალებით დატვირთლი შლანგების ფორმებისა და ღერძული ძალვების განსზღვრა, როცა შლანგში მიედინება იდეალური სითხის ნაკადი.

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ,,ნოვაცია". №12. 2013. გვ.11-14
ზურაბი არქანია

აბსოლუტურად მოქნილი ღეროების სიმტკიცეზე ანგარიშის ერთი ალგორითმის შესახებ

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „მოამბე“ . N1. 2013. გვ.153-160
ზურაბ არქანია

სამეცნიერო კონფერენციები

საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის XIV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია

2023
ფოთი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის XIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია

2022
ბათუმი, საქართველო, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის XII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია

2021
ქუთაისი, საქართველო, აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის XI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია

2020
ბათუმი, საქართველო, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საერთაშორისო სამეცნიერო ვორქშოპი. უწყვეტ გარემოთა მექანიკის მონათესავე პრობლემები

2019
ქუთაისი, საქართველო, აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის X ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია

2019
თელავი, საქართველო, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

V ქართულ–პოლონური საერთაშორისო ტექნიკური კონფეერნცია „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა–აზია“

2019
ქუთაისი, პოლონეთი, საქართველო, აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მე-7 საერთაშორისო კონფერენცია მათემატიკურ მოდელირებაზე ფიზიკურ მეცნიერებებში

2018
მოსკოვი, რუსეთი, მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის კონფერენცია

2016
ბათუმი, საქართველო, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროექტები და გრანტები

ტრენინგები და სემინარები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

14.06.2016
„განათლება მდგრადი განვითარებისათვის

დამატებითი ინფორმაცია

– საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ–კორესპონდენტი. – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი.