ზურაბ არქანია

profile-pic

განათლება

მოსკოვის ნ.ე. ბაუმანის სახელობის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი

ტექნიკის აკადემიური დოქტორი

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მათემატიკოს–მექანიკოსი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010-დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტი

ტრენინგები და სემინარები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

14.06.2016
„განათლება მდგრადი განვითარებისათვის

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ტექნიკური მექანიკა

სახელმძღვანელო, აკაკი წერეთლის სახემწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ISBN978-9941-453-42-7. 2014.
არქანია ზ.

სამეცნიერო კონფერენციები

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის კონფერენცია

2016
ბათუმი, საქართველო

პროექტები და გრანტები