შოთა ლომინაშვილი

profile-pic

განათლება

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი

1970-1975

სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკის ინსტიტუტი

1978-1982

ასპირანტი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2016 წლიდან

პროფესორი

ეკონომიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ტრენინგები და სემინარები

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო; ქართული დიასპორა ქუთაისის განვითარებისათვის

2011
სასწავლო ტრენინგ კურსი - ბიზნესდაგეგმარებაში

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ეკონომიკური კრიზისების ისტორია, მიზეზები და პარალელები

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი - ეკონომიკური პროფილი, № 6, 2010 წ., გვ. 8-15
შოთა ლომინაშვილი

სამეცნიერო კონფერენციები

„ეროვნული ეკონომიკის განვითრების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“.

2016
.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016

პროექტები და გრანტები

"ტურიზმის სფეროს საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელების ბაზის შექმნა"

„ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი- საქართველოს“ (MCA-Georgia) პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროექტი