ქეთევან ჩიქვინიძე

profile-pic

განათლება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1995

ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

ქუთაისის ალ. წულუკიძის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი

1985–1990

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2006 წლიდან დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

ტრენინგები და სემინარები

TEMPUS – ის MAPB პროექტი

2012
„გამოყენებით ბიომეცნიერებებსა და ბიოტექნოლოგიაში" დანერგვასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება, სტუდენტების მობილობა, პროექტის შედეგების ხარისხი და მონიტორინგი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

პლასტიდების ცილის მასინთეზებელი სისტემა

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“. ქუთაისი 2016.გვ. 177–180
ქ. ჩიქვინიძე., ნ. მარგველაშვილი

სამეცნიერო კონფერენციები

პლასტიდების ცილის მასინთეზებელი სისტემა

2016
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“

პროექტები და გრანტები

TEMPUS -ის პროექტი სამაგისტრო პროგრამის “გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)“ შექმნა. ჯანდაცვის ქვეპროგრამის კოორდინატორი

2010