თამარა ვალიშვილი

profile-pic

განათლება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2005-2007 წ.წ

ბიზნესის მართვის მაგისტრი

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ.ნათიშვილის ექსპერიმენტული მორფოლოგიის ინსტიტუტი

2000-2002 წ.წ

ასპირანტურა, მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი (მედიცინის დოქტორი)

თბილისის სამედიცინო აკადემია

1993 წ.

ექიმი (სამკურნალო ფაკულტეტი)

მოსკოვის ი.მ.სეჩენოვის სახელობის N1 სამედიცინო ინსტიტუტი (მოსკოვის სამედიცინო აკადემია)

1987-1993 წ.წ

ექიმი (სამკურნალო ფაკულტეტი)

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2013-დან დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

ტრენინგები და სემინარები

St. George's University of London

01.2014 წ.
Training for VIRTUAL PATIENT AUTHORING

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

Oxytocin role during childbirth

XII National Scientific Conference "the actual problems of Physiology and Biomedicine", 2015 წ.
თამარ ვალიშვილი

სამეცნიერო კონფერენციები

An International Association for Medical Education

09.2015 წ.
AMEE 2015, International Conference

პროექტები და გრანტები

DACUM მეთოდოლოგიით პროფესიული სტანდარტების შემუშავების პროცესი

2015 წ.
პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, ფასილიტაციისათვის