ჯუმბერ ჩოგოვაძე

profile-pic

განათლება

ქუთაისის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი

1980

მაგისტრი

მოსკოვის ბაუმანის სახელობის უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებელი

1988

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

2006

დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2011

ასოცირებული პროფესორი

საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი, მშენებლობისა და ტრანსპორტის დეპარტამენტი, მიმართულება ტრანსპორტი

ტრენინგები და სემინარები

საერთაშორისო კონსორციუმი (COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, S.A. (portugalia) და შპს „ტრანსპროექტი“ (საქართველო) სუბკონტრაქტორი მხარის VTM Consultores,

2012
„E60 გზის სამტრედია-გრიგოლეთი-ჩოლოქი მონაკვეთის რეაბილიტაცია“

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

DRIVER HEALTH AND TRAFFIK SAFETY ON THE TOURIST ROUTES. SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING

International journal. Issue 4. Sofia, Bulgaria. 2016.
CHOGOVADZE J., KOCHADZE T., CHOGOVADZE L., KOCHADZE A.

სამეცნიერო კონფერენციები

ტურისტული სამარშრუტო გზების მაკროპროფილის გავლენა საწვავის ეკონომიურობასა და გამონაბოლქვზე

2015
მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“ ინსო-2015. ქუთაისი, საქართველო.

პროექტები და გრანტები

ატმოსფეროს დაბინძურების დონის შემცირება ავტომობილის ეკოლოგიური მახასიათებლების გაუმჯობესებით და სატრანსპორტო ნაკადის მოძრაობის ოპტიმიზაციით.პროექტის №FR/153/3-130/11

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.