ხვიჩა ახვლედიანი

profile-pic

განათლება

ნ. მუსხელიშვილის სახ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

სპეციალობა: სამშენებლო და საგზაო მანქანები და მოწყობილობები

მოსკოვის სახელმწიფო ავტო-საგზაო ინსტიტუტი

დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014-დან დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

მშენებლობის მიმართულება.

ტრენინგები და სემინარები

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

2015
პროფესიულკვალ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა,მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმის შემუშავება.

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ინოვაციური ტექნიკისა და ტექნოლოგიის გამოყენებით გზების დასუფთავების მწარმოებლურობის ზრდის მათემატიკური დასაბუთება

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტკონფერენციის შრომების კრებული ,,ინოვაციები აგრარულ მეცნიერებებში“. ქუთაისი. 25.12.2015-25.01.2016 გვ.153-157.
ახვლედიანი ხ., ახვლედიანი ლ.

სამეცნიერო კონფერენციები

,,ინოვაციები აგრარულ მეცნიერებებში“

2015-2016
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია. მონოლითური პროფილებისა და წყლის გამტარი არხების მშენებლობა მოწინავე ტექნიკისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით. ქუთაისი, საქართველო.

პროექტები და გრანტები