ზაზა სოხაძე

profile-pic

განათლება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1996

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

ქუთაისის ალ. წულუკიძის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი

1983-1988

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2006 წ. - დღემდე

პროფესორი

ტრენინგები და სემინარები

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

Oscillatory and monotone solutions of first-order nonlinear delay differential equations

Georgian Math. J.: DE GRUYTER, Germany, vol.23 (2), 2016, 269–277pp.
Nino Partsvania*. Zaza Sokhadze

სამეცნიერო კონფერენციები

V International Conference of the Georgian Mathematical Union (Batumi, Georgia, September 12-17, 2014) - invited speaker

ზ. სოხაძე

პროექტები და გრანტები

შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი:N 2117386

2016-2019