ქართული

ზაზა სოხაძე

profile-pic

განათლება

ქუთაისის ალ.წულუკიძის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი

1983 - 1988

მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებელი

ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი

21.11.1996

სამუშაო გამოცდილება

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის კათედრა

1998 - 2006

დოცენტი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

10.03.2003 - 10.05.2004

დაუსწრებელი სწავლების დეკანი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

08.02.2005 - 08.06.2005

რექტორის მოადგილე სასწავლო პროცესის მართვისა და უზრუნველყოფის დარგში

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

28.02.2005 - 28.06.2005

პრორექტორი სასწავლო დარგში

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

15.04.2006 - 06.08.2005

რექტორის მოადგილე ადმინისტრაციულ დარგში

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

27.12.2006 - 10.09.2010

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი

2006 - დღემდე

თანამშრომელი საზოგადოებრივ საწყისებზე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2006 -დან დღემდე

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010-დან დღემდე

პროფესორი

შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო

2011-2017

ფონდის ექსპერტი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

კოშის ამოცანა არაწრფივი დაგვიანებულ არგუმენტიანი სინგულარული დიფერენციალური განტოლებისათვის

რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „დიფერენციალური განტოლებები’’ 49 1 2013 33-45
ზ.სოხაძე, ბ. პუჟა

კოშის ამოცანა ძლიერ სინგულარული წრფივი ფუნქციონალურ-დიფერენციალური განტოლებისთვის

საქართველოს მათემატიკური ჟურნალი. 18 3 2013 577-586
ზ.სოხაძე

კნეზერის ტიპის თეორემები არაწრფივი სინგულარული კოშის ამოცანის ამონახსნთა სივრცის სტრუქტურის შესახებ

საქართველოს მათემატიკური ჟურნალი. 20 3 2013 151-167
ზ.სოხაძე

მე-2 რიგის სინგულარული ფუნქციონალურ-დიფერენციალური განტოლების სასაზღვრო ამოცანის დადებითი პერიოდული ამონახსნის შესახებ

საქართველოს მათემატიკური ჟურნალი. 21 2 2014 303-311
ზ.სოხაძე, ი. კიღურაძე

სასაზღვრო ამოცანა მაღალი რიგის არაწრფივი ფუნქციონალურ-დიფერენციალური განტოლებისათვის

საქართველოს მათემატიკური ჟურნალი. 23 4 2016 537-550
ზ.სოხაძე, ი. კიღურაძე

მე-2 რიგის არაწრფივი დიფერენციალური განტოლების ამონახსნის ოსცილაციურობა და მონიტონურობა

საქართველოს მათემატიკური ჟურნალი. 23 2 2016 269--277
ზ.სოხაძე, ნ. ფარცვანია

სასაზღვრო ამოცანა არაწრფივი ფუნქციონალურ-დიფერენციალური განტოლებისთვის სასრულ ინტერვალზე

საქართველოს მათემატიკური ჟურნალი. 24 2 2017 217-225
ზ.სოხაძე, ი. კიღურაძე

Construction of the transverse-vertical shapes of the orthopedic boot-tree by means of the solution to singular Dirichlet boundary value problem.

Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. (N. S.) 12 1 2018 27-32
Z. Sokhadze, M. Shalamberidze, M. Tatvidze

Constructing the main transverse-vertical cross-sections of the orthopedic shoe boot tree by means of the integral.

Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. (N. S.) 12 3 2018
Z. Sokhadze, M. Shalamberidze, M. Tatvidze

Constructing a shape of orthopedic boot-tree print by means of the solution to differential equation with deviating argument

International Scientific Journal. Theoretical and Applied Science Philadelphia, USA. (Thomson Reuters) 61 5 2018 122-126
Z. Sokhadze, M. Shalamberidze

Study of composition and optimization of technological factors of the structuring process of butadiene-nitrile polymers with latent hardener

International Scientific Journal. Theoretical and Applied Science Philadelphia, USA. (Thomson Reuters) 63 7 2018 164-169
Z. Sokhadze, M. Shalamberidze

Construction of the Orthopedic Boot Tree Print and Main Longitudinal Vertical Section by Means of the Solution of Differential Equations

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე 13 2 2019
Merab Shalamberidze, Zaza Sokhadze, Malvina Tatvidze

Construction of the main transverse-vertical cross-sections for orthopedic shoe trees and 3D design of the shoe tree frame

Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences 13 4 2019 20-26
Merab Shalamberidze, Zaza Sokhadze, Malvina Tatvidze

Orthopedic Boot-tree 3D Design by means of the Integral Curves of Solutions of Differential Equations

Complexity 4252790 2020
Merab Shalamberidze, Zaza Sokhadze, Malvina Tatvidze

The Design of Individual Orthopedic Insoles for the Patients with Diabetic Foot Using Integral Curves to Describe the Plantar Over-Pressure Areas

Computational and Mathematical Methods in Medicine 9061241 2021
Merab Shalamberidze, Zaza Sokhadze, Malvina Tatvidze

Solbability of weighed initial problem for the high-order initial non-linear functional- diferential equations

ISJ Theoretical and Applied Science 07 99 2021 108-110
M. M. Shalamberidze, Z. P. Sokhadze

Development of polymeric composite materials for the bootom of footwear

ISJ Theoretical and Applied Science 07 99 2021 87-92
M. M. Shalamberidze, Z. P. Sokhadze

Projection of Orthopedic Supinators Considering the Loads on Locally Over-Pressure Areas

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე 2 2021 74-83
Merab Shalamberidze, Zaza Sokhadze, Malvina Tatvidze

Oscillatory properties of solutions of higher order nonlinear functional differential equations.

Trans. A. Razmadze Math. Inst. no. 1 176 2022 153-157.
Z. Sokhadze

On the uniqueness of the Cauchy problem for singular functional differential equations

Trans. A. Razmadze Math. Inst. no. 1 177 2023 157-160
Z. Sokhadze

On rapidly growing solutions of second order nonlinear differential equations

http:czge.math.cas.cz/2023/abstract/sok hadze.pdf. 2023
Z. Sokhadze, N. Partsvania

On the weighted initial problem for singular functional differential system

მემუარები მათემატიკურ ფიზიკასა და დიფერენციალურ განტოლებებში 58 2 2013 153-158
ზ.სოხაძე, ბ. პუჟა

Weighted Cauchy problem for differential equations with deviating arguments.

მათემატიკურ მეცნიერებათა ჟურნალი 218 6 2016 834-838
ზ.სოხაძე

სამეცნიერო კონფერენციები

ზ. სოხაძე
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის მე- 4 საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველო, ბათუმი-თბილისი

ზ. სოხაძე
V International Conference of the Georgian Mathematical Union (Batumi, Georgia, September 12-17, 2014) - invited speaker

Oscillatory Properties of Solutions of Higher Order Non-linear functional Differential Equations

2019
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის მე-10 საერთაშორისო კონფერენცია. 2019. საქართველო, ბათუმი

Oscillatory Properties of Solutions of Higher Order Non-linear functional Differential Equations

2019
Czech-Georgian Workshop on BVPs. Brno, Czech Republic May 27–31

On rapidly growing solutions of second order non-linear differential Equations

2023
Czech-Georgian Workshop on Boundary Value Problems. Brno, Czech Republic, June 6-8

პროექტები და გრანტები

გრანტი № FR/317/5-101/12 – კოშის სინგულარული სასაზღვრო ამოცანა და მისი გამოყენებები

2013-2016
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის. ძირითადი შემსრულებელი

№ 217-386 დეფორმირებული ტერფებისა და ამპუტირებული ქვედა კიდურების კორექცია და ორთოპედიული საშვალის შემუშავებით

2017-2019
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის

ტრენინგები და სემინარები