ქართული

მერაბი ჭუმბურიძე

profile-pic

განათლება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2009

ისტორიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1984- 1992

ისტორიის და სამართალმცოდნეობის მასწავლებელი

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი

ისტორიის აკადემიური დოქტორი არქეოლოგიაში.

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2011-2024

ისტორია-არქეოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2015-2024

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

2022-2024

არქეოლოგიის და ისტორიის დარგობრივი ექსპერტი

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის არქეოლოგიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭო

2021-2023

საბჭოს თავმჯდომარე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2012-2015

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კურიკულუმის სპეციალისტი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010-2011

არქეოლოგიის და სიძველეთმცოდნეობის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2006-2010

არქეოლოგიის და სიძველეთმცოდნეობის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2005-2006

არქეოლოგიის და კულტურის ისტორიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2003-2005

უნივერსიტეტის არქივის გამგე

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1996-2005

ქართული კულტურის ისტორიის კათედრის მასწავლებელი

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1994-1996

ქართული კულტურის ისტორიის კათედრის ასისტენტი

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ოთარ ლორთქიფანიძის სახელობის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი

2005-2006

უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ისტორიული სამხრეთ საქართველოს არქეოლოგიური კვლევის ისტორიიდან XIX საუკუნის ბოლოს და XX საუკუნის დასაწყისში (ართვინი და მისი რეგიონი)

ართვინი და ართვინის რეგიონი - წარსული და თანამედროვეობა. 2022. გვ. 395-402
ჭუმბურიძე მ. აბრამიძე ი.

ქართულ–პოლონური ექსპედიციის მიერ 2018 წელს ქუთაისში ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშაოების ანგარიში

ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმის შრომები.28. 2018-2019. გვ. 12-21
ჭუმბურიძე მ. ლანჩავა ო. და სხვ.

სიძველეთა შეგროვების ისტორიიდან საქართველოში

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო ჟურნალი. 17. 2018. გვ. 190-196
ჭუმბურიძე მ. ქებულაძე ი.

ქუთაისი - საქართველოს უძველესი ქალაქი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017.
ჭუმბურიძე მ. კუპრაშვილი ს. ვაჭრიძე გ.

მუზეუმი– მატერიალური კულტურის კვლევის ცენტრი

ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმის შრომები.26. 2016. გვ. 195-200
ჭუმბურიძე მ. ქებულაძე ი.

ეგრისის აღმოსავლეთი საზღვრის დაცვის საკითხისათვის ბიზანტია-ირანის დიდი ომიანობის დროს

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო ჟურნალი. 15. 2015. გვ. 271-278
ჭუმბურიძე მ. ქებულაძე ი.

სიძველეთა შესწავლის ისტორიიდან საქართველოში მეოცე საუკუნის პირველ ოცწლეულში.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პირველი მსოფლიო ომი და საქართველო. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2015. გვ. 324-332
ჭუმბურიძე მ. ქებულაძე ი.

სიმონეთის წმინდა გიორგის ეკლესია

ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმის შრომები.25. 2015. გვ. 235-240
ჭუმბურიძე მ. ქებულაძე ი.

ქართულ სიძველეთა მკვლევარები – მარი ბროსე და ნიკო მარი.

ფრანგული ენა და კულტურა. რესპუბლიკური სამეცნიერო მეთოდური კონფერენციის მასალები. 2015-2016. გვ. 256-272
ჭუმბურიძე მ. ქებულაძე ი.

დიუბუა დე მონპერე ქუთაისისა და მისი მიდამოებია არქეოლოგიური ძეგლების შესახებ.

ფრანგული ენა და კულტურა. რესპუბლიკური სამეცნიერო მეთოდური კონფერენციის მასალები. 2015-2016. გვ. 248-255
ჭუმბურიძე მ. ქებულაძე ი.

სოფელ გოდოგნის უძველესი ისტორიიდან.

აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორია-არქეოლოგის დეპარტამენტის III რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის „საქართველოს ისტორიის პრობლემური საკითხები“ შრომები.2014. გვ. 123-132
ჭუმბურიძე მ.

ფრანგი მოგზაურები და მკვლევარები იმერეთის არქეოლოგიური ძეგლების შესახებ (ჟან ფრანსუა გამბა).

ფრანგული ენა და კულტურა. რესპუბლიკური სამეცნიერო მეთოდური კონფერენციის მასალები. 2014. გვ. 113-118
ჭუმბურიძე მ.

არქეოლოგიური და წერილობითი წყაროები სოფელ გოდოგნის ისტორიისათვის.

ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. წელიწდეული. V. 2013.გვ. 237-244
ჭუმბურიძე მ. კუპრაშვილი ს.

ბიზანტია-ირანის „დიდი ომიანობა“ ეგრისში და მისი სტრატეგიული და ტაქტიკური ასპექტები.

აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“ კრებული. I. 2013. გვ. 272-276
ჭუმბურიძე მ.

ფრანგული არქეოლოგიის ისტორიიდან.

ფრანგული ენა და კულტურა. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.2012-2013 გვ. 220-227
ჭუმბურიძე მ.

გათხრები ქუთაისსა და გელათში.

ძიებანი საქართველოს არქეოლოგიაში. XIX. 2010. გვ. 67-71.
ჭუმბურიძე მ. ლანჩავა ო.ისაკაძე რ. ქარციძე ნ.

ქრისტიანობის ისტორიისათვის დასავლეთ საქართველოში

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010.
ჭუმბურიძე მ.

პოლიტიკური ცენტრის საკითხისათვის IVVIII საუკუნეების ეგრისში

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი. ტ. X . ქუთაისი 2009. გვ. 285-290.
ჭუმბურიძე მ.

ეგრისის სამეფოს თავდაცვის სისტემა (ახ. წ. I-VIII სს.)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2009.
ჭუმბურიძე მ.

სამეცნიერო კონფერენციები

ქუთაისი შუა საუკუნეების საერთაშორისო სავაჭრო სისტემაში

2023
"დავით აღმაშენებლის დაბადებიდან 950 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია".აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი. საქართველო

ქუთაისში საეპისკოპოსოს დაარსების საკითხისათვის

2021
"ახალი რეალობა – მუზეუმი და პანდემია". ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი. საქართველო. ქუთაისი.

ახლადაღმოჩენილი ქვევრსამარხები სოფელ მესხეთიდან

2019
"ჰუმანიტარული მეცნიერებები გლობალიზაციის ეპოქაში". აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი. საქართველო.

ქუთაისის დედაქალაქობის ტრადიციის საკითხისათვის ანტიკურ ხანასა და ადრე შუა საუკუნეებში.

2017
"საქართველოს უნივერსიტეტის IX ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში". თბილისი. საქართველო.

ალექსანდრე დიუმა ქუთაისის და მისი მოდამოების შესახებ.

2017
"ფრანგული ენა და კულტურა".აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი. საქართველო

მუზეუმი – მატერიალური კულტურის კვლევის ცენტრი.

2016
"მუზეუმი და კულტურის სტრატეგია". ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი. საქართველო. ქუთაისი.

ქართულ სიძველეთა მკვლევარები – მარი ბროსე და ნიკო მარი.

2016
"ფრანგული ენა და კულტურა".აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი. საქართველო

დიუბუა დე მონპერე ქუთაისისა და მისი მიდამოებია არქეოლოგიური ძეგლების შესახებ.

2015
"ფრანგული ენა და კულტურა".აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი. საქართველო

ფრანგი მოგზაურები და მკვლევარები იმერეთის არქეოლოგიური ძეგლების შესახებ (ჟან ფრანსუა გამბა).

2014
"ფრანგული ენა და კულტურა".აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი. საქართველო

სიძველეთა შესწავლის ისტორიიდან საქართველოში მეოცე საუკუნის პირველ ოცწლეულში.

2014
"პირველი მსოფლიო ომი და საქართველო". აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი. საქართველო

სოფელ გოდოგნის უძველესი ისტორიიდან.

2014
„საქართველოს ისტორიის პრობლემური საკითხები“ III. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი. საქართველო

ბიზანტია-ირანის „დიდი ომიანობა“ ეგრისში და მისი სტრატეგიული და ტაქტიკური ასპექტები

2013
"თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება". აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი. საქართველო

ფრანგული არქეოლოგიის ისტორიიდან

2013
"ფრანგული ენა და კულტურა".აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი. საქართველო

პროექტები და გრანტები

მოჭიქული კერამიკის ორნამენტის განვითარების ეტაპები და მისი სამეცნიერო კატალოგიზაცია

2022-2025
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდიფუნდამენტური კვლევები - FR – 21 – 8738

ართვინი 1878 – 1921 წლებში (ისტორიულ-კულტუროლოგიური ნარკვევები)

2022
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ქუთაისი. საქართველო

ქუთაისის ნაქალაქარზე ჩატარებული კვლევები – ქართულ–პოლონური ერთობლივი ექსპედიცია

2021
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ქუთაისი. საქართველო

არქეოლოგიური კვლევები სოფელ მესხეთის ქვევრსამარხებზე.

2018
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ქუთაისი. საქართველო.

„ადრესაშუალო საუკუნეების ხუროთმოძღვრება ქუთაისში“

2010
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო გრანტი. № ATSU/10109. ქუთაისი. საქართველო.

მოწამეთას მონასტრის რეაბილიტაციის პროექტი

2009
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო.თბილისი. საქართველო

ბაგრატის ტაძრის რეაბილიტაციის პროექტი - ბაგრატის ტაძრის არქეოლოგიური გათხრები.

2004-2009
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო.თბილისი. საქართველო

რელიგიური შემწყნარებლობის პროგრამა საქართველოში Georgia Religious Tolerance Program.

2004
აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტი. ვაშინგტონი. ამერიკის შეერთებული შტატები.

ტრენინგები და სემინარები

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო

2013
„არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2011
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტთან არსებული ენათა ცენტრის A 2/1 დონისკურსი ინგლისურ ენაში (საუბრის, მოსმენის, კითხვისა და წერითი უნარ-ჩვევების განვითარება საკომუნიკაციო კონტექსტში).

დამატებითი ინფორმაცია

1.2022 - 2024- არქეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი. 2. 2012-2024 - არქეოლოგია და ანტიკური ცივილიზაციების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი. 3. 2011–2024 წლები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს წევრი.