თინათინ გუგეშაშვილი

profile-pic

განათლება

თბილისის ფინანსების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

1998-1999

ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი

თბილისის ფინანსების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

1995-1998

ასპირანტურის მაძიებელი

ქ. იაროსლავლის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

1985-1991

ქ. ქუთაისის № 29 საშუალო სკოლა

1974-1984

სამუშაო გამოცდილება

ტრენინგები და სემინარები

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

სამეცნიერო კონფერენციები

პროექტები და გრანტები