მამუკა შენგელია

profile-pic

განათლება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2000

დოცენტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1997

იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი

თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი

1992-1994

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1982- 1988

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014 წლიდან დღემდე

პროფესორი

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამართლის დეპარტამენტი

ტრენინგები და სემინარები

საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

26-27.2016
სემინარი პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ნეიტრალური და არამეომარი სახელმწიფოების სტატუსის დაზუსტებისათვის საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალში

ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“, №4, 2016
მამუკა შენგელია

სამეცნიერო კონფერენციები

მოსამართლის დამოუკიდებელი აზრი- განზოგადება და შედეგი

13-14.10.2015
საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები“ ელექტრონული ჟურნალი. EISSN 2346-8203. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი, საქართველო, 13-14 ნოემბერი. 2015//http://atsu.edu.ge/EJournal/BLSS/eJournal/Papers/Law/ChkheidzeIa.pdf

პროექტები და გრანტები

მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტის გრანტი სამართლის დეპარტამენტის იურიდიული კლინიკისათვის (გრანტის ხელმძღვანელი,). საგადასახადო საიდენტიფიკაციო №73012211301720

2013
USAID/GEORGIA .Judicial Independence and Legal Empowerment Project/JILEP