თენგიზ ბოკელავაძე

profile-pic

განათლება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2006

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1994

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010-დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

ტრენინგები და სემინარები

Shota Rustaveli State University,Batumi,Georgia

24.08-30.08, 2009
New trends geometry and topology

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

Some Results of the Theory of Exponential R-Groups

Journal of mathematical science. November 2016, Volume 218, Issue 6, pp 709–714 (with M. Amaglobeli)
თ. ბოკელავაძე

სამეცნიერო კონფერენციები

Affine lattice of power groups

2016
4 th International conference Lie Groups, Differential equations and geometry

პროექტები და გრანტები

Lie groups. differential equations and geometry

2013-2015
University of Debrecen, Hungary Marie Curie IRSES