თამარ ღვინიანიძე

profile-pic

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2005 წლიდან დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

სწავლების მეთოდიკათა დეპარტამენტი

ტრენინგები და სემინარები

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

2011 წ.
ტრენინგი მედია საშუალებებისათვის –„ნაფიც მსაჯულთა“ ინსტიტუტი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

მე-20 საუკუნის ქართული ლიტერატურის განვითარების ტენდენციები

ჟურნალი განთიადი, ქუთაისი 2010
თამარ ღვინიანიძე

სამეცნიერო კონფერენციები

მხატვრულ ტექსტზე მუშაობა ნოდარ დუმბაძის „ხაზარულას“ სწავლების მაგალითზე

2015 წ.
პედაგოგიური ფაკულტეტის მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია

პროექტები და გრანტები

მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილობრივ თვითმმართველობაში

2012-2013 წ.
პროექტის დირექტორი,USAID -ის მხარდაჭერით პროგრამის დემოკრატიული მართველობა საქართველოში ფარგლებში, საქართველო.