თამარ მამარდაშვილი

profile-pic

განათლება

2004 წ.

ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1998-2001 წ.

ასპირანტურა ახალი ქართული ენის სპეციალობით

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1992-1997 წ.

ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2005-2011 წ.

დეკანის მოადგილე

პედაგოგიური ფაკულტეტი

ტრენინგები და სემინარები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უწყვეტი განათლების ცენტრი

2015 წ.
„ლექსიკაზე მუშაობა / მენტალური ლექსიკონი“

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

სასუბიექტო მიმღეობის პარალელურ მ-ელ//მა-ელ და მ- //მ-ელ აფიქსიან ფორმათა შესახებ ქართულში

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი, VI საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“, შრომების კრებული, ქუთაისი, 2015, გვ. 283-287
თამარ მამარდაშვილი

სამეცნიერო კონფერენციები

გასუბსტანტივებულ მიმღეობათა სწავლებისათვის ქართულში

2016 წ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი, VII საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“

პროექტები და გრანტები