ციცინო დავითულიანი

profile-pic

განათლება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2000

გეოგრაფიის მეცნიერებათა კანდიდატი

ალ.წულუკიძის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი

1989

გეოგრაფიისა და ბიოლოგიის მასწავლებელი

ალ.წულუკიძის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი

1986

საექსკურსიო-ტურისტული გიდი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014 - დღემდე

გეოგრაფიის დეპარტამენტის კოორდინატორი

ტრენინგები და სემინარები

ასოციაცია ,,სკოლა–ოჯახი– საზოგადოება“

2010 წლის სექტემბერი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ქუთაისისა და მისი მოსაზღვრე რაიონების კულტურული ლანდშაფტები და მათი დინამიკა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია №5 (84), თსუ -2013. გვ.116-120
დავითულიანი ც

სამეცნიერო კონფერენციები

ქ.ქუთაისისა და მისი მიდამოების რეკრეაციული ლანდშაფტები და მათი გამოყენების დინამიკა

2015
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის საერთაშორისოკონფერენცია ,, გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“. თბ. 2015

პროექტები და გრანტები

გენდერული კვლევის ცენტრის შექმნა ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

ფონდი ,, ღია საზოგადოება– საქართველო“