ქართული

ციცინო დავითულიანი

profile-pic

განათლება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2000

გეოგრაფიის მეცნიერებათა კანდიდატი

ალ.წულუკიძის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი

1989

გეოგრაფიისა და ბიოლოგიის მასწავლებელი

ალ.წულუკიძის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი

1986

საექსკურსიო-ტურისტული გიდი

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი

გეოგრაფიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული) 2000 წ. № 002600

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2006- დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტის

2014-დღემდე

გეოგრაფიის კათედრის ხელმძღვანელი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ქუთაისისა და მისი მოსაზღვრე რაიონების კულტურული ლანდშაფტები და მათი დინამიკა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია №5 (84), თსუ -2013. გვ.116-120
დავითულიანი ც

იმერეთის დაცული ტერიტორიების დინამიკა თანამედროვე პერიოდში

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 3(82) 2013 გვ.409–414
დავითულიანი ც

.მდინარე ხანისწყლის აუზის ბუნებრივ-ანთროპოგენური ლანდშაფტები

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. https://drive.google.com/file/d/0B2VAaKxYsWlSZUp1bnpCbGYzeG8/view?fbclid=IwAR1A4GW0O9RwCJl4dynphp5-U-9Rb2ptqYrPg8uQy7xTkP32-BJteuTiRf4 2014 39-47
დავითულიანი ც

.ქუთაისისა და მისი მიდამოების რეკრაციული ლანდშაფტები და მათი გამოყენების დინამიკა (2005-2015 წწ)

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 5 (84) 2015 გვ.118-122
დავითულიანი ც

აგროტურიზმის განვითარების პერსპექტივები იმერეთში

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2016 40-45
დავითულიანი ც

სპელეოტურიზმის განვითარების პერსპექტივები იმერეთში

,,საკრუიზო ტურიზმი-მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსსპექტივები შავი ზღვის აუზში“ შრომათა კრებული. 2016 გვ.22-26
დავითულიანი ც

მდ.წაბლარასწყლის აუზის ლანდშაფტების ანალიზი

,,გეოგრაფიული მეცნიერება გლობალურ კონტექსტში: მიღწევები და გამოწვევები“. შრომათა კრებული 2017 გვ.30-40
დავითულიანი ც

დაცული ტერიტორიის კატეგორიები საქართველოში და მათი როლი ქვეყნის ტურიზმის განვითარებაში

,,ეკონომიკა, ბიზნესი და ტურიზმი: აქტუალური პრობლემები, მიღწევები და ინოვაციები“. შრომათა კრებული 2017 გვ. 74-77
დავითულიანი ც

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ტურისტულ-რეკრეაციული რეგიონი

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია-რეგიონალური ტურიზმის პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები ISBN 978-9941-459-34-4 www.TTconf.ge 2017გვ. 38-42
დავითულიანი ც

ბუნების ძეგლების როლი საქართველოს რეგიონებში ტურიზმის განვითარებაში

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“ , შრომები ISSN:1512-1976 ტ. VI 2018 გვ.177-180
დავითულიანი ც

Agricultural Landscapes of the Bordering Zone of Kutaisi and Dynamics of Their Change

Proceedings of the conference 'Actual Problems of Geography' dedicated to Prof. Davit Ukleba’s 100th anniversary. TSU, Tbilisi ISBN 978-9941-13-885-0 2019 171-177p
Davituliani Ts.

Imereti Region's Natural - Recreational and Historical – Cultural Potential as Tourism Development Factor in Georgia

European Journal of Multidisciplinary Studies http://journals.euser.org/index.php/ejms/issue/view/257 4 2 2019 38-43p
Davituliani Ts., Mikautadze R.

COVID-19-ის გავლენა საქართველოს ტურიზმის სექტორზე

ჟურნალი ,,ეკონომიკური პროფილი“ 10.52244/ep.2020.20.05 (DOI) 15 (20) 2020 გვ.49–53
დავითულიანი ც

Глобальное потепление климата и оценка экстремальных метеорологических элементов в локальном контексте

1 st International Scientific and Practical Internet Conference ,,Ways of science development in modern crisis conditions” http://www.wayscience.com/ 2020 317–320p.
Давитулиани Ц., Микаутадзе Д., Квабзиридзе М.

Natural-anthropogenic Landscapes of the River Dzirula Basin

2 st International Scientific and Practical Internet Conference ,,Ways of science development in modern crisis conditions” http://www.wayscience.com/ 2020 74-77p
Davituliani Ts., Bliadze N.

Влияние COVID-19 на уязвимые для туризма регионы Грузии (Аджария и Имерети)

3 rd International Scientific and Practical Internet Conference ,,Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Summer Debates” http://www.wayscience.com/ 2021 301–304p.
Давитулиани Ц.

მეტეოროლოგია–კლიმატოლოგია

აწსუ გამომცემლობა, ქუთაისი 2021, 157 გვ.
დავითულიანი ც., მიქაუტაძე დ.

ტურიზმის ინდუსტრიის აღდგენის ტენდენციები პოსტკოვიდურ პერიოდში (იმერეთის მაგალითზე)

ჟურნალი ,,ეკონომიკური პროფილი“ DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2022.24.09 17,2(24) 2022 გვ.118–126
დავითულიანი ც. აზმაიფარაშვილი მ.

სპელეოტურიზმის როლი საქართველოს ტურიზმის განვითარებაში

ჟურნალი ,,გლობალიზაცია და ბიზნესი“ ISSN 2449-2396 https://doi.org/10.35945/gb.2022.14.006 14 2022 გვ.68–77
დავითულიანი ც. აზმაიფარაშვილი მ.

LABOR MARKET RESERCH AND EMPLOYER DEMAND ANALYSIS IN THE TOURISM INDUSTRY: GEORGIAN EXPERIENCE

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi ISSN: 1308-6200 DOI Number: https://doi.org/10.17498/kdeniz.1172612 55 2022 105-121p.
Davituliani Ts., Azmaipharashvili M

Advantages of cluster economic models for tourism destination development in Georgia DOI 10.51582/interconf.19-20.06.2023.001

CONCEPTS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIETY’S SCIENTIFIC POTENTIAL PRAGUE, CZECH REPUBLIC ISSN 2709-4685 DOI 10.51582/interconf.19-20.06.2023 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ № 34 (159) 2023 7-15p
Davituliani Ts., Azmaipharashvili M

ECOLOGICAL SAFETY OF GEORGIAN TOURISM

ჟურნალი ,,გლობალიზაცია და ბიზნესი“ ISSN 2449-2612 https://doi.org/10.35945/gb.2023.16.007 16 2023 გვ.69–73
Davituliani Ts., Azmaipharashvili M

სამეცნიერო კონფერენციები

Academic Scientific Conference in Rome http://universitypublications.net/ajs/0201/pdf/SPQ522.pdf

2013
იტალია, რომი

Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы водохранилищ и их водосборов>>.

2013
რუსეთი, პერმი

Academic Scientific Conference in Rome http://universitypublications.net/hssr/0302/pdf/SPQ350.pdf

2014
იტალია, რომი

VI საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია-სწავლებისა და აღხრდის აქტუალური პრობლემები

2014
საქართველო, ქუთაისი, აწსუ

საერთაშორისო ელექტრონული კონფერენცია - გეოგრაფია და გარემოს თანამედროვე პრობლემები.

2014
საქართველო, თბილისი, თსუ

Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы водохранилищ и их водосборов>>. Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы водохранилищ и их водосборов>>.

2015
რუსეთი, პერმი

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის საერთაშორისოკონფერენცია, გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები.

2015
საქართველო, თბილისი, თსუ

თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა

2016
საქართველო, ქუთაისი, აწსუ

,,საკრუიზო ტურიზმი-მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსსპექტივები შავი ზღვის აუზში“

2016
საქართველო, თბილისი

,,გეოგრაფიული მეცნიერება გლობალურ კონტექსტში: მიღწევები და გამოწვევები“.

2017
საქართველო, ქუთაისი, აწსუ

,,ეკონომიკა, ბიზნესი და ტურიზმი: აქტუალური პრობლემები, მიღწევები და ინოვაციები“.

2017
საქართველო, ქუთაისი, აწსუ

Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы водохранилищ и их водосборов>>.

2017
რუსეთი, პერმი

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია-რეგიონალური ტურიზმის პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები

2017
საქართველო, ქუთაისი, აწსუ

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,, ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“

2018
საქართველო, ქუთაისი, აწსუ

18th International Conference on Social Sciences. ICCS XVIII Lisbon, portugal, of Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa 2019

2019
პორტუგალია, ლისაბონი https://sites.euser.org/icss18

ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტისა და თსუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გეოგრაფიის აქტუალური პრობლემები.

2019
საქართველო, თბილისი, თსუ

The 5th International Conference on Actual Economic and Social Problems in Modern Globalization 2020

2020
საქართველო, თბილისი, ევროპის უნივერსიტეტი

კარსტული რელიეფი, როგორც სპელეოტურიზმის განვითარების ფაქტორი საქართველოში.

2022
საქართველო, ბათუმი, ბათუმის უნივერსიტეტი

4th International Scientific and Practical Conference CONCEPTS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIETY’S SCIENTIFIC POTENTIAL

2023
ჩეხეთი, პრაღა

ტურიზმის აღდგენის დაძლევის მექანიზმების კვლევა პოსტ COVID-19 საქართველოში: ოკაცეს კანიონის შემთხვევა

2023
კავკასიის მთის მესამე ფორუმი - „ტრანსდისციპლინურობა მდგრადი ტურიზმის განვითარებისთვის: კავკასიელ მეცნიერთა როლი“. საქართველო, ქუთაისი, აწსუ

პროექტები და გრანტები

გენდერული კვლევის ცენტრის შექმნა ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

2005
ფონდი ,, ღია საზოგადოება– საქართველო“

ტრენინგები და სემინარები

აწსუ

2012
ტრენინგი-ტრენერებისათვის

აწსუ

2016
ტრენინგი-სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელებისათვის

ქუთაისის უნივერსიტეტი

2019
ტრენინგი-,,სწავლების აქტიური მეთოდები“

უკრაინა, ხოტრიციის უნივერსიტეტი

2020
ვებინარი თემაზე „დისტანციური სწავლების მეთოდოლოგია და შეფასების სისტემა“

ქუთაისის უნივერსიტეტი

2020
სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის დანერგვა

ქუთაისის უნივერსიტეტი

2020
სწავლების თანამედროვე მეთოდები უმაღლეს განათლებაში

ქუთაისის უნივერსიტეტი

2020
აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპები

ქუთაისის უნივერსიტეტი

2020
სამეცნიერო პუბლიკაციის მომზადება და გამოცემა

University of Copenhagen–კურსერა კამპუსი

2020
Sustainable Tourism – promoting environmental public health

online non-credit course authorized by Hebrew University of Jerusalem and offered through Coursera

2020
Israel State and Society

an online non-credit course authorized by Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) / международных отношений МИД России) and offered through Coursera

2020
Political Geography

Hebrew University of Jerusalem and offered through Coursera Lund University. Verif y at coursera.org /verif y/C 239ZZ8QRS VY

2021
Urban Nature: Connecting Cities, Nature and Innovation. an online non-credit course authorized by Hebrew University of Jerusalem and offered through Coursera Lund University. Verif y at coursera.org /verif y/C 239ZZ8QRS VY

Verif y at coursera.org /verif y/PC A C 93W NB28A

2021
Privacy in the USA. an online non-credit course authorized by EIT Digital and offered through Coursera. Verif y at coursera.org /verif y/PC A C 93W NB28A

The State University of New York and offered through Coursera.Verif y at coursera.org /verif y/W C BYT B6BS 3S 7

2021
Electric Power Systems. an online non-credit course authorized by University at Buffalo, The State University of New York and offered through Coursera.

HEC Paris and offered through Coursera. Verif y at coursera.org /verif y/YM YD N4XM 2PRP

2022
Understanding Europe: Why It Matters and What It Can Offer You. an online non-credit course authorized by HEC Paris and offered through Coursera.

ქუთაისის უნივერსიტეტი

2022
“ინფორმაციის მართვა სამეცნიერო პუბლიკაციაზე მუშაობის დროს“

ქუთაისის უნივერსიტეტი

2022
,,ღია განათლება და ღია საგანმანათლებლო რესურსები“

ქუთაისის უნივერსიტეტი

2022
„საპროექტო განაცხადის მომზადება და ფონდების მოძიება“

Verif y at: https://coursera.org/verif y/EQLW7D6CUQK8

2022
Climate Change Mitigation in Developing Countries. Verif y at: https://coursera.org/verif y/EQLW7D6CUQK8 Geopolitics of Europe.

Verif y at: https://coursera.org/verif y/8NMCRZ665ZHF

2022
Geopolitics of Europe.

University of Cape Town, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), IW:LEARN, Global Environment Facility (GEF), United Nations Development Programme (UNDP-The GEF), UNESCO-IOC and United Nations Environment Programme.Verif y at: https://coursera.org/verif y/Z74UCLFGCZ7W

2022
Large Marine Ecosystems: Assessment and Management

University of Western Australia. Verif y at: https://coursera.org/verif y/6VJP45HBWYPP

2023
Agriculture, Economics and Nature.

ქუთაისის უნივერსიტეტი

2023
ონლაინ ვორკშოპი ,,ღია მეცნიერებების პრინციპები“

ქუთაისის უნივერსიტეტი

2023
ონლაინ ვორკშოპი ,,კოლაბორაციული კვლევა“

ქუთაისის უნივერსიტეტი

2021
20-საათიანი ონლაინ ტრენინგი „მონაცემთა ანალიზი SPSS-ში“

ქუთაისის უნივერსიტეტი

2021
16-საათიანი ონლაინ ტრენინგი „მონაცემთა ანალიზი SPSS-ში (მაღალი დონე)“

დამატებითი ინფორმაცია

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პერსონალური მომსახურების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს წევრი ტურიზმში (2020წ)