ნათია ღაჭავა

profile-pic

განათლება

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2000–2003

ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

ქუთაისის აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1994–1999

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010 წლის 1 აპრილიდან

ასოცირებული პროფესორი

ტრენინგები და სემინარები

პორტუგალია, პორტო, ბიოტექნოლოგიის კერძო კონსალტინგური კომპანია - Paulo & Beatriz

2012

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ოქსიდაციური სტრესი ბიომემბრანებში და ანტიოქსიდანტები

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“. შრომების კრებული. ქუთაისი. 2016.გვ. 182–185
ნ. ღაჭავა., ნ.ჯულაყიძე

სამეცნიერო კონფერენციები

„თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“

2016
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

პროექტები და გრანტები

TEMPUS-ის პროექტში სამაგისტრო პროგრამის „გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია) შექმნა’’.

2010–2013