შორენა ფხაკაძე

profile-pic

განათლება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

2010-2013

ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის დოქტორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2005-2009

საინჟინრო-მეცნიერებათა მაგისტრი; საინჟინრო-მეცნიერებათა ბაკალავრი

ქუთაისის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი

2002-2005

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1998-2002

მათემატიკის მასწავლებელი

ქ. ქუთაისის ანდრია რაზმაძის სახელობის ფიზიკა-მათემატიკური გიმნაზია

1998

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014 წლიდან

ასისტენტ-პროფესორი

ტრენინგები და სემინარები

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. მოდულური პროგრამების მასწავლებელთა ტრენინგი საწარმოში

2016
ელექტროამძრავისა და ელექტრომომმარაგებელი დანადგარების ტექნიკოსი (1000 ვ-ს ქვემოთ) “

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ენერგორესურსების მარაგი. ალტერნატიული ენერგიის წყაროები.

ჟურნალი ,,ხანძთა“ N13(18). ქუთაისი-თბილისი 2016 წ. გვ.100-103.
ფხაკაძე შ.

სამეცნიერო კონფერენციები

,,ძირითადი რეჟიმების დადგენა ჰიბრიდული ელექტროენერგეტიკული სისტემის ცვლადი დენის ქსელთან პარალელური მუშაობის პირობებში.

2016
მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. „ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“

პროექტები და გრანტები

,,ძველი ქართული ნაქარგობის სამეცნიერო ისტორიული კვლევა და შესრულების ტექნიკის შესწავლა -დანერგვა“

2015- 2016