მავრა თევზაძე-ხუსკივაძე

profile-pic

განათლება

ქუთაისის ნ.ი.მუსხელიშვილის სახელობის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი

1989-1995 წ.წ

ინჟინერ-მექანიკოსი

ქუთაისის ნ.ი.მუსხელიშვილის სახელობის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი

2005 წ.

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2011 წლიდან დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

აგრარული ფაკულტეტი

ტრენინგები და სემინარები

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

2014 წ.
აგრო ბიზნესის მენეჯმენტი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

Investigation of smooth ride of 4X4 farm trucks with a 5-ton carrying capacity

International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine science. International scientific journal ''PROBLEMS OF MECHANICS''. N4(61)/2015, Tbilisi, pp.67-76
D.Kbilashvili. M.Tevzadze, Z.Chkhartishvili

სამეცნიერო კონფერენციები

нагруженности трансмиссии грузового автопоезда при движении на дорогах разного тира

2015 წ.
XI международная научно-практическая конференция «Современные концепции научных исследовании»

პროექტები და გრანტები