როლანდი კოპალიანი

profile-pic

განათლება

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი

1974-1979

სწავლული აგრონომი

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი

1982-1986

ასპირანტი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი

26.11.2004

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2019 დან - დღემდე

პროფესორი

სუბტროპიკული კულტურების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

ტრენინგები და სემინარები

BOS LTD

2019
“The Complete Executive Leadership Programme

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

Current Situation in the Tea Sector and Its Development Prospects by Regions in Georgia. International Scientific Conference

Georgian National Academy of Agricultural Sciences, Tbilisi2016წ. pg.179–183
Kopaliani R.Kapanadze Sh.

სამეცნიერო კონფერენციები

International Scientific Conference

Economic and Ecological Aspects of Priority Areas of Subtropical Agriculture in Georgia, Ashgabat

პროექტები და გრანტები

“გრძელვადიანი ტრენინგები პრაქტიკოსი აგრონომებისთვის“

2017
USAID/REAP