ქართული

მაყვალა ფრუიძე

profile-pic

განათლება

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი

1965-1970 წ.წ.

ინჟინერ-ტექნოლოგი

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, ტექნოლოგიების აკადემიური დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2011 წლიდან დღემდე

პროფესორი

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტ

2009–2011

პროფესორი

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი

1970-1974

სუბტროპიკული კულტურების ტექნოლოგიის კათედრის ლაბორანტი

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი

1974-1982

სუბტროპიკული კულტურებისტექნოლოგიის კათედრის უფროსი ლაბორანტი, ასისტენტი.

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი

1982-1994

სუბტროპიკული კულტურების ტექნოლოგიის კათედრის დოცენტი

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1994-2005

ტექნოლოგიის ფაკულტეტის სოფლის მეურნეობის და სასურსათო პროდუქტთა დეპარტამენტის დოცენტი, ასოცირებული პროფესორი

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2005 - 2009

სოფლის მეურნეობის და სასურსათო პროდუქტთა ტექნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

კენკროვანი მცენარეებისაგან ბალახოვანი ჩაის მიღების ტექნოლოგია

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი,,აგრო NEWS”, ქუთისი, №9, 2023
ფრუიძე მაყვალა, ჩაკვეტაძე შორენა, ბენდელიანი ეკატერინე

ჩაის პროდუქტის გამდიდრება ბიოაქტიური მცენარეული დანამატებით

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი,,აგრო NEWS”, ქუთაისი, №8, 2021, 65-70
ფრუიძე მაყვალა, ჩაკვეტაძე შორენა ბენდელიანი ეკატერინე

Phenolic compounds Cotoneaster pyracantha L and their antioxidant activity are common in Georgia

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი,,აგრო NEWS”, №7, 2020, 65-70
Pruidze Makvala, Bendeliani Ekaterine, Chakvetadze Shorena

ლუდის წარმოების პროცესების ინტენსივობაზე და ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე ჩაის დანამატების გავლენა

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ,,ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებში“, 2021,თბილისი, გვ. 41-45
ბენდელიანი ეკატერინე, ფრუიძე მაყვალა, ჩაკვეტაძე შორენა

ასკილის (Rosa caninaL) მნიშვნელობა და მისი გამოყენება ჩაის მრეწველობაში

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ,,ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებში“, 2021,თბილისი, გვ. 143-147
ფრუიძე მაყვალა, ჩაკვეტაძე შორენა, ბენდელიანი ეკატერინე

სამკურნალო პროფილაქტიკური ჩაის წარმოება პიტნისა და გვირილის ყვავილების დანამატებით

რესპუბლიკური სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია ,,მომავლის მეცნიერები“- მიძღვნილი აწსუს 90 წლის იუბილისადმი, ქუთაისი, 2023, გვ. 119-129
რუსუდან ცქიფურიშვილი, მაყვალა ფრუიძე, შორენა ჩაკვეტაძე

ჩაის არაკონდიციური ნედლეულიდან მიღებული ექსტრაქტების გავლენა ლუდის წარმოების პროცესებზე

,,ნოვაცია“, საქ.მენიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები, №13, 2014, ქუთაისი, გვ. 27-29.
მაყვალა ფრუიძე, ეკატერინე ბენდელიანი

ლუდის ხარისხობრივი მაჩვენებლები და მათზე მოქმედი ფაქტორები

ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის ჟურნალი `ნოვაცია", №15, 2015, ქუთაისი, გვ. 219-223.
ეკატერინე ბენდელიანი, მაყვალა ფრუიძე

ჩაის უხეში და არაკონდიციური ფოთლიდან კონცენტრატის მიღება, აიროვანი ნახშირის დიოქსიდის წნევის არეში დამუშავებით

ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის ჟურნალი ,,ნოვაცია" №15, 2015, ქუთაისი, გვ. 214-218.
მაყვალა ფრუიძე, ეკატერინე ბენდელიანი, შორენა ჩაკვეტაძე

ლუდის შენახვაზე მოქმედი ფაქტორები.

,,აგრო NEWS”, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, №1, 2016, ქუთაისი,გვ. 104-109.
მაყვალა ფრუიძე, ეკატერინე ბენდელიანი

სვიის - Humulus lupulus L., გავლენა ლუდის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე

,,აგრო NEWS”, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, №2, 2016, ქუთაისი, გვ. 122-129.
ბენდელიანი ეკატერინე, ფრუიძე მაყვალა

ჩაის თანამედროვე ნედლეულის გამოკვლევა იმერეთსა და სამეგრელოში

,,აგრო NEWS”, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, №2, 2016, ქუთაისი, გვ. 113-119.
მაყვალა ფრუიძე, ეკატერინე ბენდელიანი, შორენა ჩაკვეტაძე

ეთერზეთების წარმოების შესაძლებლობები საქართველოში

,,აგრო NEWS”, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, №2, 2016, ქუთაისი, გვ. 134-139.
მაყვალა ფრუიძე, გიორგი ჩახნაშვილი

სხვადასხვა სახის ჩაიზე ჩაის ნედლეულის ხარისხობრივი მაჩვენებლების გავლენა

,,აგრო NEWS”, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, №3, 2017, ქუთაისი, გვ. 85-89.
მაყვალა ფრუიძე, შორენა ჩაკვეტაძე

,,ჩაის ექსტრაქტულობაზე და მასზე მოქმედი ფაქტორები“

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბილისი, №1 (39), 2018წ. გვ. 87-92
ფრუიძე მაყვალა, ჩაკვეტაძე შორენა, ბენდელიანი ეკატერინე

,,ჩაი ვარდის ფურცლებით“

ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის ჟურნალი ,,ნოვაცია", №2, 2018წ, გვ. 57-62
ფრუიძე მაყვალა, ჩაკვეტაძე შორენა, ბენდელიანი ეკატერინე

,,მწვანე ჩაის ექსტრაქტის გავლენა ქერის ალაოს პეროქსიდაზურ აქტივობაზე“

,,აგრო NEWS”, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, №4, 2018, ქუთაისი, გვ. 31-36.
ბენდელიანი ეკატერინე, ფრუიძე მაყვალა

,,კავკასიური თრიმლის (Cotinus coggygria) ფოთლის ფიზიკურ - ქიმიური მაჩვენებლების გამოკვლევა“

,,აგრო NEWS”, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, №4, 2018, ქუთაისი, გვ. 39-44.
მაყვალა ფრუიძე, ეკატერინე ბენდელიანი, შორენა ჩაკვეტაძე

,,ჩაის გამდიდრება თუთის ფოთლებისა და ნაყოფების დამატებით“

ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის ჟურნალი ,,ნოვაცია", №3, 2018წ, გვ. 39-44.
მაყვალა ფრუიძე, ეკატერინე ბენდელიანი, შორენა ჩაკვეტაძე

ფშატით (Elaeagnus) გამდიდრებული ჩაის წარმოება“

,,აგრო NEWS”, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, №5, 2018, ქუთაისი, გვ. 85-89.
მაყვალა ფრუიძე, ეკატერინე ბენდელიანი, შორენა ჩაკვეტაძე

თუთის (Morus) მცენარის გამოკვლევა და მისი სახალხო - სამეურნეო მნიშვნელობა.

,,აგრო NEWS”, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, №6, 2020, ქუთაისი, გვ. 70-75
ფრუიძე მაყვალა, ჩაკვეტაძე შორენა, ბენდელიანი ეკატერინე

Phenolic compounds Cotoneaster pyracantha L and their antioxidant activity are common in Georgia

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი,,აგრო NEWS”, №7, 2020, ქუთაისი, გვ. 65-70.
PRUIDZE MAKVALA, CHAKVETADZE SHORENA, BENDELIANI EKATERINE

,,ჩაის პროდუქტის გამდიდრება ბიოაქტიური მცენარეული დანამატებით’’

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი,,აგრო NEWS”, №8, 2021, ქუთაისი, გვ. 65-70.
ფრუიძე მაყვალა, ჩაკვეტაძე შორენა, ბენდელიანი ეკატერინე

კენკროვანი მცენარეებისაგან ბალახოვანი ჩაის მიღების ტექნოლოგია

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი,,აგრო NEWS”, №9, 2023, ქუთაისი.
ფრუიძე მაყვალა, ჩაკვეტაძე შორენა, ბენდელიანი ეკატერინე

Интенсификация процессов сушки ягод в поле ИК лучей

Аэкономика: экономика и сельское хозяйство, (20).URL, №8, 2017, 1/9-9/9
Микаберидзе М.Ш., Чакветадзе Ш. М., Пруидзе М. Р.

სამეცნიერო კონფერენციები

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ კონფერენცია''ბიოუსაფრთხო კვების პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნესგარემო''- კატეხინების ჟანგვის პროდუქტების გავლენა ჩაის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე

2014 წ.
შრომების კრებული, ქუთაისი, გვ.113-116

მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია ,,ახალი ინციატივები’’

2022
ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია ,,ახალი ინციატივები’’

2022
ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ,,ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებში“,სპი

2021
,,ლუდის წარმოების პროცესების ინტენსივობაზე და ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე ჩაის დანამატების გავლენა“, თბილისი, საქართველო.

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ,,ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებში“

2021
ასკილის (Rosa CANINA L) მნიშვნელობა და მისი გამოყენება ჩაის მრეწველობაში, თბილისი, საქართველო.

«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA»,

2020
ასტანა, ყაზახეთი.

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2020
ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

интернет конференция ,,Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно - исследовательский институт цветоводства и субтропических культур»

2019
Росия Сочи.

პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია ,,ახალი ინციატივები’’

2019
ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეცნიერთა კვლევის შედეგების კომერციალიზაცია’’

2018
,,ლუდჩას“ წარმოება ჩაის კონცენტრატების გამოყენებით’’, ინტერნეტ - კონფერენცია, ქუთაისი, საქართველო.

მეცნიერთა კვლევის შედეგების კომერციალიზაცია

2018
,,ჩაის წარმოება სხვადასხვა მცენარეული დანამატების გამოყენებით“, ინტერნეტ - კონფერენცია, ქუთაისი, საქართველო.

საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე ფარმაცია-მეცნიერება და პრაქტიკა“

2018
ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეექვსე საერთშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენციის შრომების კრებული „ბიოუსაფრთხო კვების პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნეს გარემო“.

2016
ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

2015
ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული ინტერნეტ – კონფერენციის

2014
ქერის ალაოს პეროქსიდაზას თავისებურებების გამოკვლევა მწვანე ჩაის ექსტრაქტის თანაობით, ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული ინტერნეტ – კონფერენციის

2014
კატეხინების ჟანგვის პროდუქტების გავლენა ჩაის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე, ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD AND BIOTECHNOLOGY

2014
,,TEA ADDIITES FOR USE IN BEER PRODUCTION, Tbilisi, Georgia.

V საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“, შრომების კრებული

2014
ანაერობულ პირობებში თამბაქოს ფერმენტაციის გავლენა მის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე, გორი, საქართველო.

V საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“, შრომების კრებული

2014
სალუდე ქერის ალაოს ფერმენტების თვისებების გამოკვლევა, გორი, საქართველო.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“, შრომების კრებული,

2014
,,შავი ჩაის ექსტრაქტულობაზე მოქმედი ფაქტორები“, ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“, შრომების კრებული,

2014
,,ლუდის წარმომების პროცესების რეგულირება ჩაის ექსტრაქრების გამოყენებით“, ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია-,,პროდუქტის წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები’’

2014
,,ჩაიოტი ჯანსაღი კვების პროდუქტი“, ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ,,თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“

2013
,,ჩაიოტი და ფერმერულ მეურნეობაში მისი დანერგვის შესაძლებლობები“, გორი, საქართველო.

საერთაშორისო–პრაქტიკული კონფერენცია

2013
ჩაის ფენოლური ნაერთების ჯამური რაოდენობის განსაზღვრის სპექტრალური მეთოდი, ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რესპუბლიკური სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია ,,მომავლის მეცნიერები“- მიძღვნილი აწსუს 90 წლის იუბილისადმი

2023
დანამატებითჩაის წარმოება პიტნისა და გვირილის ყვავილების, ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ახალგაზრდა აგრარიკოსების“ ნაშრომთა კრებული.

2016
ვარდის ეთერზეთის წარმოების პერსქტივები საქართველოში, ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ახალგაზრდა აგრარიკოსების“ ნაშრომთა კრებული.

2016
მსოფლიოში წარმოებული ჩაის კლასიფიკაცია., ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ახალგაზრდა აგრარიკოსების“ ნაშრომთა კრებული.

2016
სამეგრელოს რეგიონის ჩაის წარმოების თანამედროვე მდგომარეობა და მისი რეაბილიტაციის პერსპექტივები, ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პროექტები და გრანტები

ტრენინგები და სემინარები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2015 წ.
განათლება მდგრადი განვითარებისათვის

პრაღის უნივერსიტეტის და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2016 წ
პრაღის უნივერსიტეტის და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტი „სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება აწსუ–ში“

დამატებითი ინფორმაცია

1. საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის ასოცირებული წევრი (წევრ-კორეპოდენტი) აკადემიკოსის დიპლომი № 340, 2008 . 2. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აკადემიური საბჭოს წევრი, ქუთაისი, 2012-2016წ. 3. აგრარული ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი, ქუთისი, 2012წ დღემდე. 4. აგრარული ფაკულტეტის საბჭოს წევრი, ქუთისი, 2016წ. 5. საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადმიური საბჭოს წევრი, ქუთაისი, 2009-11წ. 6. საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადისერტაციო სამეცნიერო საბჭოს წევრი, ქუთაისი. 7. საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიზაციისა და ტექნოლოგიის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი, ქუთაისი, 2007-2009წ. 9. ინტერნეტ კონფერენციის შრომების კრებული „ ბიოუსაფრთხო კვების პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნეს გარემო“ ქუთაისი , აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – სარედაქციო კოლეგიის წევრი 10. ჟურნალ ,,აგრო NEWS”-ის სარედაქციო კოლეგიის წევრი 11. საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული ინტერნეტ კონფერენცია, ფუნქციონალიური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები. შრომათა კრებული. ქუთაისი, 20014-15წწ სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოცემულია 12 დამხმარე სახელმხელმძღვანელო, მათ შორის 3 მეთოდური მითითება.  ხელმძღვანელობდა შემდეგ პროგრამებს: სადოქტორო პროგრამა ,,აგრონედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა“ - 2013-2017წ სამაგისტრო: ,, სამადუღრო წარმოების ბიოტექნოლოგია“ – 2010-2011წ; ,, სუბტროპიკული კულტურების გადამუშავების ტექნოლოგია“ - 2013-2017წ პროფესიული: ,, სასურსათო ტექნოლოგია“ – 2010-2011წ.  სადოქტორო დისერტაციების ხელმძღვანელობა (თანახელმძღვანელობა): 4 დოქტორანტი. 2015წ - დღემდე.  სადოქტორო დისერტაციების ექსპერტობა და რეცენზენტობა: 16 სადოქტორო ნაშრომი.  სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელობა: 22 მაგისტრანტი.  გამოცემული სახელმძღვანელოების რეცენზენტობა/რედაქტორობა: სულ 25 სახელმძღვანელო, აქედან, 8 -ის რედაქტორი.  სხვადასხვა სასწავლო პროგრამებზე წაკითხული სასწავლო კურსები. ბაკალავრიატი: პროგრამა ,, აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა“, სასწავლო კურსები - ჩაის ტექნოლოგია, თამბაქოს ტექნოლოგია, ჩაისა და თამბაქოს ნაწარმის ექსპერტიზა. მაგისტრატურა: პროგრამა ,, აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა“ , სასწავლო კურსები - ჩაის წარმოების ტექნო-ქიმიური კონტროლი და ექსპერტიზა, ჩაის წარმოების ბიოქიმიური საფუძვლები, ტიტესტერია. დოქტორანტურა: პროგრამა ,, აგრონედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა“ ,, სასწავლო დისციპლინები: აგრონედლეულისა და სასურსათო პროდუქტების კვლევის თანამედროვე მეთოდები, აგრონედლეულის გადამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგიები და ტენდეციები, აგრო ნედლეულისა და მზა პროდუქციის ხარისხის მართვა და ექსპერტიზა.  ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე: ბენდელიანი გურამი შვილი: ბენდელიანი ეკატერინე შვილი: ბენდელიანი ნიკოლოზი .