ამირან ბრეგვაძე

profile-pic

განათლება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

2001 წ.

ტექნიკის აკადემიური დოქტორი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1978 წ.

მათემატიკოსი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010 წლიდან დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტი

ტრენინგები და სემინარები

CTC-კონსულტაციებისა და ტრენინგების ცენტრი

2016 წ.
ზრდასრულთა სწავლების მეთოდები

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

შემოსასვლელი არხის მიმდებარე ტერიტორიის ლითოდინამიკის რიცხვითი მოდელირება. მოსილვის საწინააღმდეგო ღონისძიებები

„საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“ N 2, 216 გვ.53-58
საღინაძე ი.ს,ბრეგვაძე ა.ვ,გაგოშიძე შ.ნ

სამეცნიერო კონფერენციები

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2013 წ.

პროექტები და გრანტები

ISTc-G-2056-Models of Flow, Wave and OilAdmixture Propagation in Hedged Sea Basin Loaded by Oil Transport (Setting as Example the Black Sea)

2003-2006 წ.