რენიკო საკანდელიძე

profile-pic

განათლება

სსრკ მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის თავის ტვინის ს/კ ინსტიტუტი

1974-1976

მაძიებელი

საქართველოს ი.გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიკის ს/კ ინსტიტუტი

1971-1975

ასპირანტი

ალ. წულუკიძის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი

1962-1969

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014- დღემდე

პროფესორი

ტრენინგები და სემინარები

პედაგოგიური ინსტიტუტების ბიოლოგიის კათედრის გამგეთა საკავშირო თათბირ-სემინარი, ქ. მელიტოპოლი, უკრაინა

1983

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ინსულინის მოქმედების ფიზიოლოგიური და ბიოქიმიური მექანიზმების შესწავლა შფოთვის ემოციურ მდგომარეობაზე

საქართველოს სამედიცინო სიახლენი, № 9,(198) სექტემბერი, გვ.45-49 თბილისი-ნიუ-იორკი. 2011 www.geomednews.org
რ.საკანდელიძე

სამეცნიერო კონფერენციები

Effects of excitotoxic lesions of the CAI region of the hippokampys of acquisition of a place and cue water maze task

2010
2010 - 23rd ECNP Congress _ European Neuropsychopharmacology, Amsterdam, The Netherlands.

პროექტები და გრანტები

,,სამედიცინო ტექსტილი'', №GNSF/ST 06/7-061

2006-2009
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი