ნინო ორჯონიკიძე

profile-pic

განათლება

ქუთაისის ალ.წულუკიძის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი

ერთსაფეხურიანი 5 წლიანი, ზოგად ტექნიკური დისციპლინებისა და ფიზიკის მასწავლებელი

სულხან-საბა ორბელიანის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი

პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პედაგოგიკის თეორია და ისტორია

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014-დან დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

პედაგოგიკის დეპარტამენტი

ტრენინგები და სემინარები

ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭოს

2010 წ.
სრტესი, ფსიქოლოგიური ტრამვა და ტრამვირებულ ბავშვებთან მუშაობის სპეციფიკა

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ზნეობრივ-სოციალური ღირებულებების ჩამოყალიბება სკოლაში

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი VI საერთაშორისო კონფერენცია, სასკოლო განათლების დემოკრატიზაციის პრობლემა თანამედროვე მსოფლიოში, სწავლების და აღზრდის აქტუალური პრობლემები, შრომები, ISSN: 2298–030X , ქუთაისი 2015 წ., გვ.81-85.
ნინო ორჯონიკიძე

სამეცნიერო კონფერენციები

სასკოლო განათლების დემოკრატიზაციის პრობლემა თანამედროვე მსოფლიოში, სწავლების და აღზრდის აქტუალური პრობლემები

2013 წ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი IV საერთაშორისო კონფერენცია.

პროექტები და გრანტები