ნატალია მანდარია

profile-pic

განათლება

თსუ, ბიოლოგიის ფაკულტეტი

1998

ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

ალ. წულუკიძის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი

1985-1990

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010-2014

ასოცირებული პროფესორი

ტრენინგები და სემინარები

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

THE BIOGEOGRAPHICAL ANALYSIS OF RODENT NATTFLIES (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE, NOCTUINAE) DISTRIBUTED ON THE TRIALETI RANGE

PROCEEDINGS OF THE GEORGIAN ACADEMY OF SCIENCES, 2006, v.4,№3, p.1
Gegechkori Arn., Didmanidze E., Mandaria N

სამეცნიერო კონფერენციები

Экологическое образование для устойчивого развития в условиях реализации федеральных Государственных образовательных стандартов- Комплекс аналитических методов при изучении вариации радиационного фона и климатических параметров.

2011
Ульяновск- 2011

პროექტები და გრანტები