ომარ მინდაძე

profile-pic

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

საქართველოს შს სამინისტრო

1968-2005

სხვადასხვა თანამდებობები

ტრენინგები და სემინარები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უწყვეტი განათლების ცენტრი

2013
„სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდები“

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

სატელეფონო საუბრების მოსმენა, როგორც ოპ. სამძებრო საქმიანობის ტაქტიკის შემადგენელი ნაწილი

სამეცნიერო კრებული „საზრისი“ №3 თბილისი 2006 წ
ომარ მინდაძე

სამეცნიერო კონფერენციები

სამართალდამცავი ორგანოების რეფორმის ზოგადი კონცეფცია

2003
ა.წ.ს.უ. პროფესორ მასწავლებელთა მეათე სამეცნიერო კონფერენცია

პროექტები და გრანტები