შორენა ბარბაქაძე

profile-pic

განათლება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014-2011

სპეციალობა : კლასიკური ფილოლოგია. (დოქტორის დიპლომი ATSU №000003)

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2009-2007

მაგისტრი, სპეციალობა ინგლისური ენა და ლიტერატურ

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2007-2003

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით

სამუშაო გამოცდილება

“TLC” Tbilisi Language Center

დღემდე -2015

ინგლისური ენის ტრენერი

ტრენინგები და სემინარები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014
ზამთრის სკოლა „ხელისუფლება და იდეოლოგია ძველ სამყაროში“

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

„სინდისიერების საკითხი ძველ ბერძენ ლირიკოსებთან“(საპფოს,ალკეოსის, თეოგნისის და სხვ. ფრაგმენტების მიხედვით)

საერთაშორისო სამეცნიერო რეცენზირებადი ჟურნალი “Arts and Sciences”. (ISSN 1944-6934) The Question on Conscience in Ancient Greek lyricist (After Sappho, Alcaeus, Theognis, Simonidesis, Baccilidesis, Pracsilas fragments), a Double-Blind Refereed International Scientific Academic Journal “Arts and Sciences “, the University of London Union (ULU)
ბარბაქაძე შ.

სამეცნიერო კონფერენციები

საერთაშორისო სამეცნიერო მულტიდისციპლინარული კონფერენცია “Arts and Sciences”

2014
ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის “Arts and Sciences” და ლონდონის უნივერსიტეტის მიერ, დიდი ბრიტანეთი, ინგლისი, ლონდონი,2014. International Journal of Arts & Sciences (IJAS) conference for academic disciplines, organized by the IJAS and the University of London Union (ULU), The United Kingdom Of Great Britain, England, London,2014

პროექტები და გრანტები

ტურიზმის სფეროში საბაზისო ინგლისური ენის კურსი.ფუნქცია-მოვალეობები : "TLC" Tbilisi Language Centre კოორდინატორი იმერეთში,ინგლისური ენის ტრენერი.

"TLC" Tbilisi Language Centre-სა და სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ერთობლივი საგრანტო პროექტი.