ვერა კვანტრე

profile-pic

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014 დღემდე

ასისტენტ- პროფესორი, სლავური ფილოლოგიის დეპარტამენტი, რუსული ლიტარუტურის მიმართულება

ტრენინგები და სემინარები

2016
Повышение квалификации в Российском университете дружбы народов «Преподавание РКИ в современной образовательной среде»

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

Tекст и нетекстовая реальность по повести А. Пушкина «Гробовщик»

Международный научный журнал «Science Time» №2. Казань. 2015. cт. 88-93
კვანტრე ვ.

სამეცნიერო კონფერენციები

IX Международный симпозиум «Современные проблемы литературоведения». «Роль фантастики в творчестве писателей 19 века. Традиции и новаторство.

2015
Тбилиси

პროექტები და გრანტები