მანანა ქარჩავა

profile-pic

განათლება

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2004-2011

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

მოსკოვის პლეხანოვის სახელობის სახალხო მეურნეობის ინსტიტუტი

1987-1990

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

ნ.ი.მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

1972-1977

ინჟინერ-ტექნოლოგი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2011 - დღემდე

კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. პროფესორი

ტრენინგები და სემინარები

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

Витаминизация диабетического хлеба

"Georgian engineering news". №2'09 с. 189-192. 2009 г.
Карчава М.С. Силагадзе М.А. Джинджолия Ш.Р. Иобидзе А.В. Берулава И.О.Лежава К.С .

სამეცნიერო კონფერენციები

ჯანსაღი კვების პროდუქტები დიაბეტით დაავადებულთათვის”

2010
საერთაშორისო კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები, ქუთაისი, საქართველო.

პროექტები და გრანტები

დიაბეტური დანიშუნლების პურისა და სხვა ფქვილოვანი ნაწარმის ტექნოლოგია. № GNSF/ST07/7-256

2007-2009
სამეცნიერო ხელმძღვანელი,შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.