დავით შავიანიძე

profile-pic

განათლება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1985-1992

ისტორიაფილოლოგიის ფაკულტეტი

2001

ისტორიის მეცნიერებატა კანდიდატი. ეთნოლოგი

ისტორიის აკადემიური დოტორი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1992–2011

სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის (შემდეგში ქართველური დიალექტოლოგიის სამეცნიერო– კვლევითი ინსტიტუტი) უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი

ტრენინგები და სემინარები

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. ქუთაისის ისტორიულ-რქიტექტურული მუზეუმ-ნაკლრძალი

2013
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

სამეგრელო(ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ნარკვევი)

მონოგრაფია
შავიანიძე დ.

სამეცნიერო კონფერენციები

რელიგიურობა - ქართველი მეურნის მენტალობის მთავარი ნიშანი (დასავლეთ საქართველოს ახალი ეთნოიგრაფიული მასალების მიხედვით). IX საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქრისტიანობა და ეკონომიკა

2016
IX საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, ქუთაისი

პროექტები და გრანტები

ტრადიციული გვარების მიერ შემონახული ხალხური მკურნალობის საშუალებები და მათთან დაკავშირებული ლექსიკა (იმერული, რაჭული და ლეჩხუმური მასალების მიხედვით)ტრადიციული გვარების მიერ შემონახული ხალხური მკურნალობის საშუალებები და მათთან დაკავშირებული ლექსიკა (იმერული, რაჭული და ლეჩხუმური მასალების მიხედვით)

2008
ქუთაისი, საქართველო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი