თემურ ღვინიანიძე

profile-pic

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

1973

ინჟინერ-ტექნოლოგი

მოსკოვის ბაუმანის სახელობის უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებელი

1976

ტრენინგები და სემინარები

ერთ სემესტრიანი სემინარი თემაზე: -„შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება“ (საგამომგონებლო ამოცანების ამოხსნის თეორია)

2014
ერთ სემესტრიანი სემინარი თემაზე: -„შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება“ (საგამომგონებლო ამოცანების ამოხსნის თეორია)

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

მონაცემთა დამუშავება საინჟინერო გრაფიკის მეთოდებით

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ხანძთა” №1(6). 2008.122-124
ღვინიანიძე თ.

სამეცნიერო კონფერენციები

Second International Caucasian Symposium on Polumers ang Advanced Materials

2010
Planing Exsperiments and Optlmlzation of the Extraction Processes of Tung Oil.Tbilisi.

პროექტები და გრანტები

ძლიერი ანტიოქსიდანტური, პოლიფენოლური კონცენტრატის ინოვაციური ტექნოლოგიის დამუშავება

2016