ქართული

თემურ ღვინიანიძე

profile-pic

განათლება

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

1968-1973

საკვები პროდუქტების ინჟინერ-ტექნოლოგი

ბაუმანის უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებელი

1976-1976

საინჟინერო გრაფიკის სპეციალისტი

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის უნივერსიტეტი

1992-1995

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის უნივერსიტეტი

2002-2005

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, 2005 წელი ტექნიკის მეხნიერებათა კანდიდატი 1995 წელი მიმართულება სასმელები (ჩაის, თამბაქოსა და სუბტროპიკული კულტურების ტექნოლოგია)

სამუშაო გამოცდილება

ქ.თბილისის საოგადოებრივი კვების საჩვენებელი ტრესტი

1973-1974

ინჟინერ-ტექნოლოგი

ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი

1975-1993

ასისტენტი

ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი

1993-1995

უფროსი მასწავლებელი

ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი

1995-2005

დოცენტი

ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი

2005-2006

ქსტუ-ს გრაფიკისა და მშენებლობის დეპარტამენტის კოორდინატორი.

ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი

2005-2006

პროფესორი

ქუთაისის ხელოვნებისა და პედაგოგიკის უნივერსიტეტი

2005-2009

პროფესორი

სოხუმის აკ.ხარტიშვილის სახ. ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური უნივერსიტეტილ, ეკონომუ

2005-2009

პროფესორი

აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010 წლიდან დღემდე

პროფესორი

აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2017 წლიდან დღემდე

საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

2017 წლიდან დღემდე

ეროვნული კოორდინატორი მევენახეობა-მეღვინეობის მიმართულებით

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ბალანსირებული კვების გრაფიკული გათვლები

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ხანძთა” №7(12). 2013.191-197.
თ.ღვინიანიძე, მ.ბუჭუხიშვილი, გ.ლოსაბერიძე

ლიქიორული ტიპის ბიო-ღვინოების წარმოების ტექნოლოგიური რეგლამენტები

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ხანძთა” №7(12). 2013.198-207.
თ.ღვინიანიძე, მ.სვანაძე, ვ.კვანტიძე, გ.ლოსაბერიძე, თ.ღვინიანიძე

ჩაის მეორადი რესურსების დაწნეხვის თეორიული ასპექტები

სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი „ხანძთა“ 8(13). 2013. გვ.154...160.
თ.ღვინიანიძე

Чайный лист: Результаты анализа липидного комплекса.

Научный журнал «Новый Университет» - N 01-2013. с.33…37
В.Г.Хведелидзе, Т.Н.Гвинианидзе, Н.Г. Мамардашвили, В.В.Квантидзе

Production of Liquer Eco-Wines with a High Terapeutic and Sensory Potential

BULLETIN of Akaki Tsereteli State University N2(4). Kutaisi. 2014. p.83-93.
Temur Gvinianize, Lela Mamrikisvili, Zaur Fhutkaradze

ქრონიკული დაღლილობის სინდრომის სამკურნალო-პროფილაქტიკური ბიოლოგიურად აქტიური დანამატის შემუშავება და სტანდარტიზაცია

სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი „გონი“. N2. ქუთაისი. 2014. გვ.169-174.
თეონა ღვინიანიძე, თემურ ღვინიანიძე, ვახტანგ კვანტიძე

ასკილის ჰიდროფილური ექსტრაქტის ტექნოლოგიის დამუშავება

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ხანძთა“11(16). 2015. გვ.124-130
თ.ღვინიანიძე, ლ.მამრიკიშვილი, ზ.ფუტკარაძე

Composition of Hydrophilic Extracts from Therapeutic Plants .

BULLETIN of Ak. Tsereteli State University N2(6). Kutaisi. 2016. p.93-98
Teona Gvinianize, Aleko Kalandia, Temur Gvinianidze

ორსახლიანი ჯინჭრის ფოთლის თხევადი ჰიდროფილური ექსტრაქტის მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ხანძთა“13(18). 2016. გვ.124-130
ღვინიანიძე თეონა, მინდელი ვარლამი, ბუხაიძე ლაშა, პაპუნა ჩიქოვნი, ღვინიანიძე თემური

Development of the technology for making hydrophilic extract of blueberry berries.

სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი „გონი“. N4. ქუთაისი. 2016. გვ.69-74.
თეონა ღვინიანიძე, ალეკო კალანდია, ვახტანგ კვანტიძე, ვარლამ მინდელი, თემურ ღვინიანიძე

Storage of Wine-Making Secondary Resources as the Richest Source of Biologically Active Substances

PROCEEDINGS of National Polytechnic University of Armenia. Yerevan 2015. P.40-47.
Gvinianidze T.N., Arzumanian A.N., Mamrikishvili L.G., Gvinianidze T.T.

“ზეიბელის“ წიპწის ექსტრაქტები და მათი გამოყენების შესაძლებლობების კვლევა ახალი სახის ფუნქციონალური დანიშნულების პროდუქტებში.

სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი „ხანძთა“ N15(20). გვ.5...9; 2017.
ო.ნიშნიანიძე, ვ.მინდელი, ლ.ბუხაძე, თ.ღვინიანიძე

The grape skins and seed polyphenolic extracts

Scientific Journal “Bulletin of Science and Practice” Nizhnevartovsk, Russia. N 9 (22) 2017. 81-91 p. (ERIH)
Gvinianidze T. N.

Colored Grapes Byproducts as the Source for Bio-active Products.

Scientific Journal “Juvenis scientia” Sank-Peterburg, Russia. N 8, 2017. 8-10 p. (ERIH)
T.N.Gvinianidze, T.T.Gvinianidze, P.M.Chikovani, V.A.Mindeli, R.H.Djabnidze

Colored grape polyphenol concentrate

Scientific Journal “Annals of Agrarian Science”Tbilisi, Georgia.Voluve 15, Issue 4, December 2017, p. 472-475. (ELSIVIER)
T.N.Gvinianidze, P.M.Chikovani, T.T.Gvinianidze, R.H.Jabnidze, V.A.Mindeli.

Study of the Patterns of Extracting Biologically Active Compounds from Grape-Stone of Otskhanuri Sapere Variety

BULLETIN of Akaki Tsereteli State University. Kutaisi, Georgia. N1(9). 2017. 19-28 p.
Mindeli Varlam, Chikovani Papuna, Gvinianidze Temuri

Polyphenolic Extracts of Red Grapes

Agricultural Research & Technology Open Access Journal. Volume 16 Issue 2 - May 2018. Agri Res & Tech: Open Access J 16(2): ARTOAJ.MS.ID.555981 (2018). (ELSIVIER)
T.N. Gvinianidze, M.S. Karchava, R.H. Jabnidze

The grape skins and seed polyphenolic extracts.

Scientific Journal “Bulletin of Science and Practice” Nizhnevartovsk, Russia. N 9 (22) 2017. 81-91 p. (ERIH)
Gvinianidze T. N.

Colored Grapes Byproducts as the Source for Bio-active Products.

Scientific Journal “Juvenis scientia” Sank-Peterburg, Russia. N 8, 2017. 8-10 p. (ERIH)
T.N.Gvinianidze, T.T.Gvinianidze, P.M.Chikovani, V.A.Mindeli, R.H.Djabnidze

Colored grape polyphenol concentrate.

Scientific Journal “Annals of Agrarian Science”Tbilisi, Georgia.Voluve 15, Issue 4, December 2017, p. 472-475. (ELSIVIER) https: //doi.org/10.1016/j.aasci 2017.08. 004
T.N.Gvinianidze, P.M.Chikovani, T.T.Gvinianidze, R.H.Jabnidze, V.A.Mindeli.

Study of the Patterns of Extracting Biologically Active Compounds from Grape-Stone of Otskhanuri Sapere Variety.

BULLETIN of Akaki Tsereteli State University. Kutaisi, Georgia. N1(9). 2017. 19-28 p.
Mindeli Varlam, Chikovani Papuna, Gvinianidze Temuri

Polyphenolic Extracts of Red Grapes. Agricultural Research & Technology

Open Access Journal. Volume 16 Issue 2 - May 2018. Agri Res & Tech: Open Access J 16(2): ARTOAJ.MS.ID.555981 (2018). (ELSIVIER). DOI: 10. 19080/ARTOAJ.2018.16.555981
T.N. Gvinianidze, M.S. Karchava, R.H. Jabnidze

Micropowder and liquid extracts from rose hips (fructus Rosae).

“Bulletin of Science and Practice” Volume 4, N 9 2018. 121-127 p. (ERIH)
Gvinianidze T.

CHARACTERISTIC OF THE BONE AND SKIN OF COLORED ECO-GRAPE VARIETIES CHARACTERISTIC OF THE BONE AND SKIN OF COLORED ECO-GRAPE VARIETIES

Volume 4, N 11 2018. 190-194 p. (ERIH).
T.N. Gvinianidze

Polyphenolic Extracts of Red Grapes

BULLETIN of Akaki Tsereteli State University. Kutaisi, Georgia. N1. 2018. 33-47 p.
Sh.Lamparadze, T.Gvinianidze, E.Gamkrelidze

Research of anthocyanins in red special wine “Nikala”

(2018). . Bulletin of Science and Practice, 4(12), 262-267. (in Russian). (ERIH).
Gvinianidze, T., Gvinianidze, T., Chikovani, P., Mindeli, V., & Metreveli, A.

T-Some Aspects of Red Special Wines.

(2018), Open Access Journal of Environmental and Soil Sciences 1(4)-2018. DOI: 10.32474/OAJESS.2018.01.000116 Citation: Temur G, Teona G. Some Aspects of Red Special Wines. Open Acc J Envi Soi Sci 1(4)-2018. OAJESS.MS.ID.000116. DOI: 10.32474/ OAJESS.2018.01.000116.
Temur Gvinianidze* and Teona Gvinianidze

Some Aspects of Recycling and Storage of Secondary Resources of Grape.

(2019). Bulletin of Science and Practice, 5(7), 128-134. https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/16
Gvinianidze, T., Kamkamidze, N., & Tsutskiridze, N.

A liquid bio-flavanoid concentrate ‘Red Aladasturi’.

Scientific Journal Annals of Agrarian Science 17 (2019) 472-480 (ERIH).
R.Sh.Kopaliani, T.N.Gvinianidze, R.H.Jabnidze -

The bio-flavanoid concentrate of Vitis vinifera L. ‘Red Aladasturi’-

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae, 4: 93–104, 2019, ISSN 2543-8832-10.24917/25438832.4.5 -(ERIH).
Roland Kopaliani1, , Temur Gvinianidze1*, Rezo Jabnidze2 -

Technology of Food Concentrate from Grapes and Rose Hips.

Scientific Journal TRAJECTORIES OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT Volume 1, No. 1, 2022 (17-25 p). Moscou.
Gvinianidze T.N., Margvelashvili E.G.

წიპწის თხევადი ბიოფლავანოიდური კონცენტრატები.

აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე, 2022, N1(19) გვ. 8-17.
პ.ჩიქოვანი, ა.კალანდია, თ.ღვინიანიძე

სამეცნიერო კონფერენციები

საკოლექციო ვენახის შექმნის პრობლემები.

2013
ბათუმის ბოტანიკური ბაღის 100-წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ბათუმი.

Динамика накопления липидного комплекса и кофеина в листьях THEA SINENSIS L. в условиях западной грузии.

2013
VIII-всероссийская научная конференция – Химия и технология растительных веществ. Калининград.

Технология производства гидрофильного жидкого экстракта виноградных косточек

2014
I-я международная научно-техническая конференция – Перспективы интеграции науки и практики. г. Ставрополь.

- ქართული ყურძნის წიპწის ფენოლური ნაერთების გამოკვლევა და რადიოპროტექტორული აქტივობის საკვები დანამატების ტექნოლოგიის დამუშავება“.

2014
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“ თბილისი. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

Антиоксидантная активность флавоноидов ликерных вин из красных клонов винограда.

2014
Международная научно-практическая конференция. г. Кутаиси.

სასაქონლო ექსპერტიზა სურსათის უვნებლობის და ეკოლოგიურედ სუფთა კვების პროდუქტების წარმოების აუცილებელი პირობა“.

2014
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.- „კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ - ქუთაისი.

ყურძნისა და ღვინის ფენოლური ნაერთების მიმოხილვა.

2014
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.- „კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ - ქუთაისი.

ფერადი ყურძნის უწამლი კლონებიდან ლიქიორული ტიპის წითელი ბიო-ღვინოების წარმოების პროპლემები და პერსპექტივები.

2014
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.- „კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ - ქუთაისი.

მაყვლის ნაყოფის თხევადი კონცენტრატის ტექნოლოგიის შემუშავება.

2016
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია „ინოვაციები აგრარულ მეცნიერებებში“. შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ქუთაისი.

Использованые вино-спиртовых экстрактов, в технологии ликерных вин.

2016
Международная научно-практическая интернет-конференция “Инновации в аграрных науках“. Национальный научный Фонд. Им. Шота Руставели. Кутаиси.

Secondary resources of grapes.

2016
International Scientific-Practical MODERN ENGINEERING TEQNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL PROTECTION. METEP. KUTAISI.

ყურძნის კანის ანტოციანების ანტიოქსიდანტური აქტივობა.

2016
მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენციის თემაზე: „ბიოუსაფრთხო კვების პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნეს გარემო“ ქუთაისი.

წითელი ყურძნის კლონების ანტოციანები.

2016
მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენციის თემაზე: „ბიოუსაფრთხო კვების პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნეს გარემო“ ქუთაისი.

ფერადი ყურძნის მეორადი რესურსები, с მაღალეფექტური პოლიფენოლური პრეპარატების საუკეთესო წყარო.

2016
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. თბილისი.

Effective use tea resources.

2017
Materials of the 1.international scientific-practical conference “Present innovative technologies in economics, science, education” /Ed. By prof. dr. Vladimir Grinev. West-Ost-Publishing House Berlin, (Germany).

Technology for Obtaining CTC Tea Enriched with Peel of Red Grape Clones.

2017
Materials of the 5. international scientific-practical conference “Innovations: perspectives, challenges, results” /Ed. By prof. dr. Vladimir Grinev. West-Ost-Publishing House Berlin, (Germany).

Production of Liqueur Eco-Wines with a High Therapeutic and Sensory Potential.

2017
Collection of articles of the third international scientific-practical conference “Economical and ecological innovative technologies” /Ed. By prof. dr. Vladimir Grinev. West-Ost-Publishing House Berlin, (Germany).

Composition of Hydrophilic Extracts from Therapeutic plants.

2017
Сборник материалов III международной научно-практической конференции “Современная наука: Проблемы и перспективы “.

Вторичные ресурсы красных сортов винограда как богатейщий источник биологически активных веществ.

2017
Сборник материалов XIX Международной молодежной научно-практической конференции «Научные исследования и разработки молодых ученых», Новосибирск.

ძლიერი ანტიოქსიდანტური, პოლიფენოლური კონცენტრატის ინოვაციური ტექნოლოგიის შემუშავება.

2017
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში, ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები“ თბილისი.

Anthocyanins of reg grape.

2017
Materials of the I. international scientific-practical conference at Plekhanov Russian Unjversity of Economics. Faculty of the hotel, restaurant, tourism and sport industry. Educational and Research Center “Trade”. Chair of restaurant business. “/Ed. By prof. dr. Vladimir Grinev. West-Ost-Publishing House Berlin, (Germany).

Characteristic of some physical factors affecting on the process of granulation grape skin.

2018
Materials of the 6. international scientific-practical conference at Plekhanov Russian Unjversity of Economics. Faculty of the hotel, restaurant, tourism and sport industry. Chair of restaurant business. “/Ed. By prof. dr. Vladimir Grinev. West-Ost-Publishing House Berlin, (Germany),

Polyphenolic Extracts of Red Grapes.

2018
Ministry of Science ad Education of Georgia, Shota Rustaveli National Science Foundation, (Research project FR 697/10-140/12), Akaki Tsereteli State University, International Scientific-practical Online-conference. Modern Engineering Technologies. Kutais.

Характеристика некоторых физических факторов, влияющих на процесс гранулирования кожицы винограда.

2018
Ministry of Science ad Education of Georgia, Shota Rustaveli National Science Foundation, (Research project FR 697/10-140/12), Akaki Tsereteli State University, International Scientific-practical Online-conference. Modern Engineering Technologies. Kutais.

ძლიერი ანტიოქსიდანტური პოლიფენოლური კონცენტრატის ინოვაციური ტექნოლოგიის შემუშავება.

2018
Ministry of Science ad Education of Georgia, Shota Rustaveli National Science Foundation, (Research project FR 697/10-140/12), Akaki Tsereteli State University, International Scientific-practical Online-conference. Modern Engineering Technologies. Kutais.

A Composition of Hydrophilic Extracts from Medicinal Plants.

2018
Сборник материалов IX международной научно-практической конференции “Современная наука: Проблемы и перспективы “. Ставрополь,

Some Aspects of red Special Wines.

2018
International Scientific-practical conference. “Science and innovative Technologies” Kutaisi.

Polyphenolic food concentrate from ecologicaly clear red grape varieties.

2018
Materials of the 4. international scientific-practical conference at Plekhanov Russian Unjversity of Economics. Faculty of the hotel, restaurant, tourism and sport industry. Educational and Research Center “Trade”. Chair of restaurant business. “/Ed. By prof. dr. Vladimir Grinev. West-Ost-Publishing House Berlin, (Germany).

Characteristics of the bone and skin of colored eco-grape varieties.

2019
Materials of the 2. international scientific-practical conference at Plekhanov Russian Unjversity of Economics. Faculty of the hotel, restaurant, tourism and sport industry. Educational and Research Center “Trade”. Chair of restaurant business. “/Ed. By prof. dr. Vladimir Grinev. West-Ost-Publishing House Berlin, (Germany).

Polyphenolic Extracts of Red Grapes. M

2018
inistry of Science ad Education of Georgia, Shota Rustaveli National Science Foundation, (Research project FR 697/10-140/12), Akaki Tsereteli State University, International Scientific-practical Online-conference. Modern Engineering Technologies. Kutais. 2018. 98-104 p.Wineconf.ge

“Development of innovative technology of a powerful antioxidant polyphenol concentrate”

2019
For attending the fifth international scientific-practical conference “Science and education in the modern world: Challenges of the 21th centure”- NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN.

A composition of hydrophilic extracts from medicinal plants.

2020
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE. ACTUAL PROBLEMS AND MODERN TECHNOLOGIES OF FOOD PRODUCTS PRODUCTION. COLLECTION OF WORKS. KUTAISI. 2020.

Treatment and prophylactic concentrate rich in grape anthocyanins.

2020
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE. ACTUAL PROBLEMS AND MODERN TECHNOLOGIES OF FOOD PRODUCTS PRODUCTION. COLLECTION OF WORKS. KUTAISI. 2020.

Survey of Persimmon Drying Processes and Its Impact on the Quality of Finished Products.

2021
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE. INNOVATIVE PROCESSES AND TECHNOLOGIES. KUTAISI.

Biologically active compounds and antioxidant activity of “Zeibel 5455” grape-seed superfluid extracts.

2021
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE. INNOVATIVE PROCESSES AND TECHNOLOGIES. KUTAISI.

ყურძნისა და კენკრის ფიტოესტროგენების კომპოზიცია.

2021
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე „ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებაში“, შრომების კრებული. თბილისი, 2021

SPECIAL WINE

2021.
- INTERNATIONAL SCIENTIFIC - PRACTICAL CONFERENCE `THE INNOVATIVE RESEARCH ASPECTS IN AGRICULTURAL SCIENCE~ COLLECTION OF WORKS, TBILISI,

წიპწის სუპერფლუიდური ექსტრაქტების კარბონმჟავების გამოკვლევა.

2023
აკად. გ.ცინცაძის დაბადებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო - სამეცნიერო კონფერენცია „ქიმია - მიღწევები და პერსპექტივები“ თბილისი.

ბიოფლავანოიდური თხევადი ექსტრაქტები და კონცენტრატები.

2023
საერთაშორისო კონფერენცია: - „სასოფლო სამეურნეო მცენარეთა და ცხოველთა ბიომრავალფეროვნება, კონსერვაცია და გამოყენების პერსპექტივები“. თბილისი.

- Vitis labrusca (Fox Grape)-ს ოჯახის ფერადი ყურძნის „ზეიბელ 5455“-ის წიპწის ზეთის კარბონმჟავების რთული ეთერები.

2023
საერთაშორისო კონფერენცია: - „სასოფლო სამეურნეო მცენარეთა და ცხოველთა ბიომრავალფეროვნება, კონსერვაცია და გამოყენების პერსპექტივები“ თბილისი 2023.

პროექტები და გრანტები

ძლიერი ანტიოქსიდანტური, პოლიფენოლური კონცენტრატის ინოვაციური ტექნოლოგიის დამუშავება

2016-2020
შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ქუთაისი, აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღვინო-ტექნოლოგია და ტექნოქიმიური კონტროლი

2022-2023
შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ქუთაისი, აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროექტი-მეღვინე დეგუსტატორი

2021-2024
მოკლევადიანი პროფესიული პროგრამა დასავლეთ საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის ზონებისა და ქვეზონების მევენახე-მეღვინეებისათვის, ბაღდათი. GIZ-ის ფინანსური მხარდაჭერით.

„ფუნქციონალური დანიშნულების საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია“

2013-2014
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - გრ.N30/25.25.04.2013.

„ძლიერი ანტიოქსიდანტური, ანტიტოქსიკური და საკვებით დაავადებების პრევენციული მცენარეული საშუალების ტექნოლოგიის შემუშავება“

2010
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - – FR/141/10-160/11.

„ექსტრემალურ პირობებში მყოფი სამხედრო და სხვა კონტინგენტის საკვები პროდუქტების წარმოება, ტექნიკისა და ტექნოლოგიების დამუშავება“.

2009
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის კონკურსი -

„ხილის წვენებისა და მცენარეული სამკურნალო ნაყენების კონცენტრირების ტექნოლოგიისა და ტექნიკის დამუშავება“

2009
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის კონკურსი -

ტრენინგები და სემინარები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემიისა და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ მოწყობილი სემინარი

2014
მონაწილე

ერთ სემესტრიანი სემინარი თემაზე: -„შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება“ (საგამომგონებლო ამოცანების ამოხსნის თეორია

2014
მონაწილე

საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემიისა და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

2017
მონაწილე

PSD TVET BC

2017
CERTIFICATE OF COMPLETION. Practical Food Safety and HACCP Workshop

სერტიფიკატი საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემიისა და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ მოწყობილ სემინარში “ მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში-ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები“- მონაწილეობის შესახებ. თბილისი. სმმ-აკადემია.

2017
მონაწილე

სურსათის უვნებლობის ექსპერტი- CERTIFICATE OF COMPLETION. Practical Food Safety and HACCP Workshop. კაჭრეთი, კოლეჯი „აისი“.

2017
მონაწილე

სერტიფიკატი - პროექტის - „საქართველო ევროპულ გზაზე: DCFTA-ისა და მცირე და საშუალო საწარმოების სტრატეგიის იმპლემენტაციისათვის ეფექტური მოდელის შექმნა“, ფარგლებში „ევროპა ჩვენი სახლია“ მიერ, DCFTA შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდისა და ცნობიერების ამაღლებისათვის, ჩატარებულ ტრეინინგში მონაწილეობისათვის. ქუთაისი. აწსუ.

2019,
მონაწილე

სერტიფიკატი - სამეცნიერო- პრაქტიკული სიმპოზიუმში თემაზე“ - SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD: CHALLENGES OF THE XXI CENTURY. ონლაინ მონაწილეობის შესახებ. ყაზახეთი,ნურ

2019
მონაწილე

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)-ის მიერ ორგანიზებული ტური „ თბილისის, ქართლისა და კახეთის ქართული ღვინის საწარმოებში ტექნოლოგიური პროცესების გაცნობა“.

2022, 20-25 მაისი
მონაწილე

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)-ის მიერ ორგანიზებული ტრეინინგი „ორგანული და ბიოდინამიკური მეღვინეობა-მევენახეობა გერმანიაში“.

2023, 15 თებერვალი
მონაწილე

დამატებითი ინფორმაცია

2008 წლიდან საქართველოს აგრარული აკადემიის ნამდვილი წევრი. 2016 წლიდან საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეროვნული კოორდინატორი "მევენახეობა-მეღვინეობის" მიმართულებით. 2013 წლიდან აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჯურნალ "მოამბეს" რედკოლეგიის წევრი 2017-2024 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინერო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს ტავმჯდომარე. 2008-2018 სამეცნიერო-პერიოდული ჟურნალი „ხანძთა“-ს რედკოლეგიის წევრი 1995-2010 იმერეთის რეგიონის "კონტროლის საზოგადოებრივი საბჭოს" თავმჯდომარის მოადგილე. 2007-2024 მეცნიერ-სპეციალისტთა, მეწარმეთა, ფერმერთა და ჟურნალისტთა სამეცნიერო-შემოქმედებითი კავშირის „ინტელექტის“ პრეზიდიუმის წევრი. 2004-2024 არის 16-მდე მონოგრაფიისა და სახელმძღვანელოს ავტორი