კონსტანტინე ცაგარეიშვილი

profile-pic

განათლება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

1975-1981 წ.წ

სამკურნალო საქმე

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

1981-1983 წ.წ

კლინიკური ორდინატურა, დერმატოლოგი ვენეროლოგი

კანისა და ვენ.სნეულაბათა ცენტრალური კვლევითი ინსტიტუტი

1985-1987 წ.წ

ასპირანტურა, დერმატოლოგი ვენეროლოგი

კანისა და ვენ.სნეულაბათა ცენტრალური კვლევითი ინსტიტუტი

1998 წ.

მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი

სამუშაო გამოცდილება

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014-დან დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

სამედიცინო კორპორაცია „ევექსი“ ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი

2012-დან დღემდე

ექიმი ორდინატორი, დერმატოლოგი ვენეროლოგი

ამბულატორიული განყოფილება

ტრენინგები და სემინარები

14-19.11.2013 წ.
მასტერკლასი დერმატოლოგიაში, დერმატოონკოლოგიაში, დერმატოპათოლოგიასა და დერმატოქირურგიაში (25ს)

სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 10 წელი

ფსორიაზით დაავადებულთა ზოგიერთი ეპიდემიოლოგიური მონაცემები საქართველოში

აბსტრაქტი. დერმატოლოგიის და ვენეროლოგიის ევროპული აკადემიის ჟურნალი, ტომი 27 სერია, № დამატება, 4.06.2013წ., გვერდები 40.
კონსტანტინე ცაგარეიშვილი,ჩიჯავაძე ნინო

სამეცნიერო კონფერენციები

ფსორიაზი და ფსორიაზული ართრიტი მე-3 მსოფლიო კონფერენცია

2012 წ.
''ფსორიაზის სიმწვავის ინდექსის მნიშვნელობა სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის დროს'' სტოკჰოლმი, შვედეთი

პროექტები და გრანტები